LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W OPIECE POŁOŻNICZEJ

 

Kierownik: dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR

 

prof. dr hab. n.med. Joanna Skręt-Magierło

dr hab.n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR

dr Elżbieta Kraśnianin

dr Katarzyna Kalandyk - Osinko

dr Katarzyna Wardak

dr Romana Wróbel

dr Justyna Żurawska

dr Bogdan Obrzut

dr Barbara Zych

dr Witold Błaż

mgr Natalia Twaróg

mgr Anna Kremska

mgr Katarzyna Ignac

mgr Joanna Błajda

mgr Marta Brzuszek

mgr Anna Pieniążek

mgr Aldona Marut

 

Lokalizacja 

Budynek G4, ul. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

Pracownie: 09, 314, 315, 316, 317, 319.

 

Budynek G5, Litawora 2, 35-310 Rzeszów

Pracownie: 206, 207, 208, 209, 213.