LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W PIELĘGNIARSTWIE

Kierownik: dr n. o zdr. Dariusz Bazaliński

dr Małgorzata Marć

dr Anna Fąfara

mgr Aneta Lesiak

mgr Anna Krakowiak

mgr Krzysztof Fudali

mgr Magdalena Rękas

mgr Bogusława Kaczor-Pyter

dr hab. Paweł Więch, prof. UR

mgr Izabela Sałacinska

dr Filip Osuchowski

dr Małgorzata Gajdek

mgr Julia Martyn

mgr Barbara Gugała

dr Beata Penar-Zadarko

dr Danuta Pięciak-Kotlarz

dr hab. Monika Binkowska-Bury, prof. UR

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

dr Dorota Gutkowska

dr Anna Bartosiewicz

dr Dominika Pasierb

mgr Rękas Magdalena

dr Zdzisława Chmiel

mgr Jolanta Gruszecka