LABORATORIUM GERONTOPROFILAKTYKI

Kierownik p.o. : dr n. med. Joanna Grzegorczyk

dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej

dr Natalia Wołoszyn

dr Renata Kielnar

mgr Justyna Kilian

dr Bernard Sozański