LABORATORIUM PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

dr Magdalena Szczepanik

dr Daniel Szymczyk

dr Katarzyna Bazarnik-Mucha

dr Joanna Majewska

dr Damian Filip

lek. med. Grzegorz Sokół

mgr Barbara Cyran -Grzebyk

mgr Agnieszka Jarmuziewicz

dr hab. Mariusz Drużbicki, prof. UR

dr Artur Sochacki