LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W ZDROWIU PUBLICZNYM

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz

dr Filip Osuchowski

dr hab. n. o zdr. Monika Binkowska-Bury,  prof. UR

dr n. o zdr. Grażyna Hejda

dr n. med. Wacław Kruk

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

dr n. o zdr. Filip Osuchowski

mgr Maciej Masłowski

mgr Dorota Bassara - Nowak