LABORATORIUM PROCESÓW METABOLICZNYCH, ZABURZEŃ I MODELI ROZWOJU ORGANIZMU DZIECIĘCEGO

Kierownik: dr hab. n.med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

prof. dr hab. Stanisław Wołowiec

prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski

dr Sabina Galiniak

dr Tomasz Kubrak

dr Rafał Podgórski


tel. 17 85 16 825