Aparatura

 
Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania - Lab. nr 1:
 1. Stacja do mikrokulkowania PEENMATIC 750S
 2. Komora do testów wibracyjnych ANYVIB 600-5
 3. Piec grzewczy
 4. Urządzenia do spawania
 5. Wanna hartownicza
 6. Wyposażenie spawalnicze
 7. Gilotyna do blach
 8. Urządzenie do rozdrabniania materiałów Retsch ZM200
 9. Nożyce uniwersalne
 10. Prasa mechaniczna
 11. Siłomierz z oprogramowaniem i wyposażeniem
 12. System do pomiaru stałej sprężystości materiału metodą dyfrakcji rentgenowskiej
 13. Wyposażenie pracowni montażowej
 14. Urządzenie do obróbki plazmowej (plazmą niskociśnieniową) PM300
 15. Urządzenia do rapid prototyping z oprogramowaniem i wyposażeniem:
  a) System EOSINT M 280 400W do wytwarzania przyrostowego metodą DLMS
  b) Drukarka 3D do tworzyw sztucznych Makerbot Replicator 2x
  c) Drukarka 3D do tworzyw sztucznych UP! 3D
 16. Zestaw systemów skanowania: 3D SCAN3D DUAL VOLUME oraz SCAN3D face
 17. Przyrządy do obróbki metali
Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów - Lab. nr 2
 1. Komora solna do badań korozyjnych DCTC 1200P z modułem VDA
 2. Maszyna wytrzymałościowa do badań zmęczeniowych na skręcanie i zginanie z oprogramowaniem i wyposażeniem ElectroPuls E10kLT
 3. System wibracyjny z oprogramowaniem i wyposażeniem TV 50350 LS 120 TIRA
 4. Aparat do rejestracji wyników badań
 5. Kamera do ultraszybkich zdjęć z oprogramowaniem i wyposażeniem Phantom v711
 6. Kamera termowizyjna z oprogramowaniem i wyposażeniem SC7600
 7. Mikroskop metalograficzny
 8. Mikroskop warsztatowy uniwersalny HAWK DUO
 9. Zestaw: nano- i mikro- scratch-tester + mikrotwardościomierz + nanotwardościomierz połączone z mikroskopem świetlnym i AFM
 10. Polaryskop elastooptyczny FL200 G.U.N.T.
 11. Przyrząd do badania stanu naprężeń w materiale XSTRESS 3000 G3R
 12. Profilometr optyczny 3D z głowicą konfokalną - Multisensorowy system do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni Altisurf 520
 13. Tester tribologiczny typu trzpień - tarcza
 14. Tribotester UMT-2: tribometr liniowy i typu pin-on-disc  + micro scratch tester + nanotwardościomierz  + wyposażenie
 15. Zestaw do badań elektrochemicznych obejmujący modularny Potencjostat - Galwanostat PGSTAT302N z modułem FRA 32M, oprogramowanie sterujące NOVA, układ trójelektrodowy, klatkę Faradaya oraz mieszadło elektromagnetyczne
 16. Waga laboratoryjna XPE 205/M
 17. Urządzenie do badań nieniszczących metodą ultradźwiękową z oprogramowaniem i wyposażeniem - OMNISCAN MX2
 18. Urządzenie do badań nieniszczących metodą magnetycznej pamięci metalu z oprogramowaniem i wyposażeniem TSC-5M-32
 19. Tomograf metrologiczny phoenix vǀtomeǀx s GE
 20. Przyrząd do pomiaru błędów kształtu Hommel Etamic F155
Laboratorium Mikroprojektów - Lab. nr 3
 1. Sprzęt komputerowy + wyposażenie + różnorodne oprogramowanie
 2. Tablica multimedialna, telebim, kamera
 3. Zestaw elektronarzędzi  i mikroobrabiarek