LABORATORIUM PRZETWARZANIA DANYCH

Kierownik: dr Krzysztof Gargasz

dr Bernard Sozański

dr Jerzy Słowik

mgr Marek Biesiadecki