LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W DIETETYCE

Kierownik: dr inż. Katarzyna Dereń

dr n. o zdr. Edyta Łuszczki

dr inż. Agnieszka Stępień

dr n. o zdr. Grzegorz Sobek

dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz

mgr Ewelina Polak

mgr Sara Jarmakiewicz-Czaja

mgr Aneta Sokal

dr hab. Siergiej Nyankowski

mgr Elżbieta Motyka