LABORATORIUM INNOWACYJNYCH METOD ANTROPOMETRYCZNYCH

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR 

mgr Paweł Piwoński

mgr Maciej Rachwał

dr Katarzyna Walicka Cupryś

dr hab. Justyna Drżał - Grabiec, prof. UR

dr Katarzyna Zajkiewicz

dr Łukasz Przygoda

dr Justyna Podgórska-Bednarz