Kontakt

 
Kolegium Nauk Medycznych
Al. Kopisto 2a, budynek A2 pok. 301
 
Pełnomocnik ds. Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą / Vice-Rectors’ Plenipotentiaries for International Cooperation

Aneta Radaczyńska
tel./phone: +48 17 872 11 35

 

Dyrektor Biura Kolegium Nauk Medycznych / the Head of the Bureau of the  College of the Medical Sciences

Bożena Kamińska-Przybylska
e-mail: bkaminska@ur.edu.pl
tel./phone: +48 17 872 11 53