Aktualności

Zapraszamy Państwa na Międzynarodową konferencję „Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego”

Zapraszamy Państwa na Międzynarodową konferencję „Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego”

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Agencją Badań Medycznych zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Zdrowie i Medycyna w Obliczu Konfliktu Zbrojnego”, która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2023 roku.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Zdrowia, patronatem instytucjonalnym objęło Województwo Podkarpackie.

Celem konferencji jest dyskusja nad zmianami krajowego systemu ochrony i obrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych, a także umożliwienie udzielania skutecznej pomocy podczas konfliktu zbrojnego toczącego się na terenie własnym i w państwach sąsiadujących. Mając na uwadze postępujący w ostatnim dziesięcioleciu wzrost zagrożeń militarnych w regionie Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, do udziału w wydarzeniu zaproszono ekspertów z Polski, Ukrainy, Norwegii, czy Stanów Zjednoczonych, którzy poruszą kwestie odpowiedniego wykorzystania zasobów i kompetencji służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Zmiany w polityce międzynarodowej i wynikające z nich zagrożenia dla Polski pokazują, że wybrane zdolności operacyjne, które do tej pory pozostawały głównie w obszarze zainteresowania wojska, powinny stać się również elementem cywilnych segmentów życia społeczno-gospodarczego. Krajowa sieć podmiotów leczniczych uczestniczących w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa powinna obejmować jednostki gotowe do prowadzenia kompletnej wielospecjalistycznej pomocy medycznej ze szczególnym naciskiem na leczenie obrażeń pola walki.

Obserwowane zmiany, powodują konieczność reorientacji na potrzeby zwiększenia zdolności obronnych Polski, w tym w obszarze medycyny wojennej. Należy podkreślić, że medycyna pola walki w dobie istniejących zagrożeń stała się koniecznością, z jej efektów powinna móc skorzystać również ludność cywilna.

 

Dzień I – 12.06.2023

Konferencję zainauguruje ogłoszenie konkursu Agencji Badań Medycznych dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof.

Celem konkursu jest powstanie wyrobów medycznych mających bezpośredni wpływ na zwiększenie szans przeżycia sił własnych biorących udział w walce zbrojnej oraz ludności cywilnej w warunkach konfliktu zbrojnego, poprzez tworzenie produktów ratujących życie oraz pozwalających na przedłużoną opiekę nad poszkodowanym, który nie może być ewakuowany z bezpośredniego zaplecza pola walki.

Dzień II – 13.06.2023

Drugi dzień konferencji to dzień podczas, którego wojsko, służby medyczne cywilne i wojskowe, przedsiębiorcy, fundacje przedstawią swoje doświadczenia w czasie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W czasie konferencji będzie możliwość do debaty na różnych polach, mających na celu rozwój różnych możliwości diagnostyki, leczenia medycyny pola walki.

Celem Konferencji jest omówienie krajowego medycznego systemu ochrony i obrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych oraz umożliwienie udzielania skutecznej pomocy podczas konfliktu zbrojnego toczącego się na własnym terenie. Realizacja tego zamierzenia wymaga rzetelnie zaplanowanej i przemyślanej konsolidacji i wykorzystania zgromadzonych w systemie zasobów, wspartych kompetencjami służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

                                                                                                                 Prof. dr hab. n.med. Artur Mazur
                                                                                                                 Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Program

 

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/81k83,Zdrowie-i-medycyna-w-obliczu-konfliktu-zbrojnego-konferencja.html

 

wstecz