Aktualności

Posumowanie konferencji „The last word belongs to microbes”

„The last word belongs to microbes”. Pod takim tytułem odbyła się końcem ubiegłego roku konferencja na okoliczność 200-lecia urodzin jednego z najwybitniejszych uczonych ery nowożytnej, Ludwika Pasteura. Kolegium Nauk Medycznych i Zakład Mikrobiologii były współorganizatorem tego prestiżowego wydarzenia. Poza przywołaniem postaci wielkiego mikrobiologa, konferencja była okazją dla przedstawienia najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej mikrobiologii oraz nakreślenia najważniejszych problemów i wyzwań przed którymi staje dzisiejsza mikrobiologia i nauki pokrewne. To unikalne wydarzenie, także ze względu na udział w nim wielu wybitnych mikrobiologów z licznych krajów, stworzyło okazję do internacjonalizacji badań mikrobiologicznych. Polecamy dwa krótkie filmy o L. Pasteurze i Warszawie, oba stworzone na okoliczność konferencji umieszczone na stronie https://www.pasteur2022.com/ oraz zapraszamy do fotorelacji.

Opening Ceremony, The Columned Hall of the University of Warsaw

https://drive.google.com/drive/folders/1XEd1NKnvHVuMQpGBZb234RfFYQ0JFagc?usp=share_link

Lectures and Poster Session, The Copernicus Science Center in Warsaw

https://drive.google.com/drive/folders/1erbCkr5OS_sbuVs99VckZ9tNTz4xTyFX?usp=sharing

Gala Dinner, The Kubicki Arcades, Royal Castle in Warsaw

https://drive.google.com/drive/folders/1V9gr7ZV200nHdSBzPPYTIxRG-r6Rbgmj?usp=sharing

The Embassy of France in Warsaw

https://drive.google.com/drive/folders/1CIbe7WAqSB6y_BzpoxURTUFMp1xMBaP9?usp=sharing

wstecz