Aktualności

Zdrowie i zachowania zdrowotne człowieka w dobie COVID-19

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH
INSTYTUT NAUK O ZDROWIU
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA I ZDROWIA PUBLICZNEGO
oraz
Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z siedzibą w Rzeszowie
ZAPRASZAJĄ NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.:
Zdrowie i zachowania zdrowotne człowieka w dobie COVID-19
która się odbędzie na platformie ZOOM
w dniu 18 marca 2022 r.
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY


Patronat honorowy
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prorektor Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dr inż. Adam Sidor
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Zdrowia Publicznego
Lek. med. Krzysztof Przyśliwski


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur


Członkowie:
Prof. dr. hab. n. med. Alfred Owoc,

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz,

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR,

Dr hab.n. o zdr. Lidia Perenc,prof. UR,

Dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof.UR,

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński,

Dr n. med. Małgorzata Marć,

Dr n. med. Wacław Kruk,

Dr n. med. Wiesław Fidecki


KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Małgorzata Marć
Vice-przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Wacław Kruk
Sekretarz konferencji:
mgr Agnieszka Hubert- Lutecka


CZŁONKOWIE
Mgr Maciej Masłowski
Lic. Gabriela Lampart


TEMATYKA KONFERENCJI


Współczesne środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka.
2. Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne.
3. Profilaktyka a zdrowie publiczne.
4. Zdrowie środowiskowe a postępy medycyny pracy.
5. Zachowania zdrowotne jednostki, rodziny, społeczności.
6. Wyzwania dla zdrowia publicznego i nauk o zdrowiu w dobie COVID-19.
7. Monitorowanie, ewaluacja i analiza dla potrzeb zdrowia publicznego.
8. VARIA


Planowane sesje i formy prezentacji
- Sesja ustna
- Sesja multimedialna (e-plakat)
- Sesja studencka/doktorancka (prezentacje ustne)

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.


WAŻNE TERMINY:
Uczestnictwo czynne
Zgłoszenie uczestnictwa czynnego i przesyłanie streszczeń - do 07 marca 2022 r.
- Sesja ustna (formularz zgłoszeniowy + streszczenie pracy) + przesłanie prezentacji.
- Sesja multimedialna (e-plakat) – formularz zgłoszeniowy + streszczenie pracy + przesłanie e-plakatu.
- Sesja studencka/doktorancka (prezentacje ustne) - (formularz zgłoszeniowy + streszczenie pracy).
Link do formularza zgłoszeniowego na konferencję: https://forms.gle/jNZvWzyLsE4Tetez8
Akceptacja streszczeń przez komitet naukowy - do 10 marca 2022 r.
Przesłanie e-plakatu oraz prezentacji – do 14 marca 2022 r.
Adres e-mail konferencji: zdrowie.publiczne.konferencja.ur@gmail.com

wstecz