XV MDR 16-17 lutego 2023

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

XV  Jubileuszowe Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

"POTRZEBY I STANDARDY WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI"

 

W dniach 16-17 lutego 2023r. Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego był współorganizatorem XV Jubileuszowych Międzynarodowych Dni Rehabilitacji "POTRZEBY I STANDARDY WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI ".

Konferencja, organizowana po raz piętnasty w „tłusty czwartek” odbyła się pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr Rafała Trąbki, Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji dr Rafała Sapuły oraz Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasza Dybka w formie online.

Patronat Naukowy przyjął Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który był również współorganizatorem konferencji, razem z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Oddziałem Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddziałem Podkarpackim Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Klinicznym Oddziałem Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W konferencji wzięło udział 430 osób reprezentując ośrodki naukowe
z Polski, Niemiec, Słowacji, Ukrainy. Z ośrodków naukowych z zagranicy uczestniczyło 52 osoby. Wśród uczestników z Polski w konferencji uczestniczyli profesorowie, znane autorytety w dziedzinie Rehabilitacji, Fizjoterapii i z innych dziedzin medycyny, w tym: prof. Andrzej Kwolek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Zbigniew Śliwiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapia (w latach 2003-2014), prof. Jan Szczegielniak z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, prof. Maciej Krawczyk z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prof. Marek Żak z UJK Kielce, prof. Andrzej Knapik z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.                                                                                                                   

Goście z zagranicy reprezentowali ośrodki naukowe z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, z Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku, z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie, z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, z Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu w Preszowie, z Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tbilisi, z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku, z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku, z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, z Międzynarodowego Centrum Rehabilitacyjnego Kozyavkina w Truskawcu i Lwowie oraz z Waldklinik w Jesteburgu. Prezentacje badań referowane przez uczestników konferencji odbyły się w 4 sesjach tematycznych, 4 sesjach studenckich, sesji doktoranckiej oraz 5 sesjach plakatowych. Łącznie przedstawiono 85 prezentacji ustnych oraz 96 plakatów.  

Wyróżnienia w sesjach ustnych otrzymali: 

Sesja I: Melišová Alexandra, Pilarčíková Silvia „Skuteczność ćwiczeń prozdrowotnych dzieci w klasach wychowania fizycznego i sportowego I stopnia szkół podstawowych. (Theeffectiveness of health exercises on children in physical and sports education classes at the first level of primary schools.)” (Ruzomberok, Słowacja)

Lampart Gabriela, Kruk Wacław „Jakość życia i stan funkcjonalny pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. (Quality of life and functional status of patients with chronic obstructive pulmonary disease.)” (Kraków, Rzeszów)

Sesja II: Hagovská Magdaléna, Dudič Rastislav, Takáč Peter „Diastasis m. Rectus Abdominis and Pelvic Floor Muscle Dysfunction in Postpartum Women.” (Kosice, Słowacja)

Sesja III: Potašová Marina, Moraučíková Eva, Hudáková Zuzana „Civilization chronic diseases and their correlation with physical activities: a cross-sectional study” (Ružomberok, Słowacja)

Sesja IV: Kachmar Oleh, Kushnir Anna, Luń Hałyna, Hrabarchuk Natalia „Platforma z rzeczywistymi grami komputerowymi dla młodzieży z porażeniem mózgowym. (Platform with Serious Computer Games for Youth with Cerebral Palsy.)” (Lwów, Ukraina)

Sesja doktorancka: Krzyżańska Anna, Jóźwiak Marek „Wpływ technologicznie wspomaganej rehabilitacji na możliwości funkcjonalne oraz siłę mięśniową pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.” (Poznań, Rzeszów)

Sesja studencka I: Adamek Aleksandra, Bąk Magdalena, Bęben Michał, Błaszczak Bartosz, Błoniarz Sebastian, Bogacz Katarzyna, Bury Tomasz, Chojnacka Sara, Cmela Gabriela „Czasowe parametry chodu oraz parametry kontroli równowagi ciała osób z chorobami nieurologicznymi – przegląd narracyjny. (Temporal gait and body balance control parameters of people with neurological diseases - a narrative review.)” (Rzeszów, Polska)

Sesja studencka II: Kielar Aleksandra, Kasprzak Marta, Kochman Maciej „Wykorzystanie robotów wspomagających trening chodu we wczesnej fazie rehabilitacji po udarze mózgu – przegląd systematyczny. (The use of robot-assisted gait training in early-phase rehabilitation after stroke -a systematic review.)”. (Rzeszów, Polska)

Sesja studencka III: Peleno Andrij, Fedechko Maryana „Skuteczność programu rehabilitacji postcovidowej dla pacjentów w różnym wieku. (The effectiveness of the post-covid rehabilitation program for patients of various ages.)” (Lwów, Ukraina)

Sesja studencka IV: Trojniak Julia, Iwański Mateusz, Styczkiewicz Katarzyna „Rola wysiłku fizycznego u pacjentów z rakiem piersi. (The role of physical activity in patients with breast cancer.)” (Rzeszów, Polska)

Nagroda główna w sesjach studenckich: Piekarz Katarzyna, Prządo Izabella, Karaś Łukasz „Zmiany w kościach spowodowane utratą ciała po operacji bariatrycznej. (Bone changes caused by body loss after bariatric surgery.)” (Rzeszów, Polska)

Sesja historyczna: Czarnecka-Miller Beata, Migała Mariusz „Eugenia Lewicka - fizjoterapeutka, którą zgubiła miłość. (Eugenia Lewicka - a physiotherapist lost by love.)” (Głuchołazy, Polska)

Sesja plakatowa I: Demjanovič Kendrová Lucia, Hnatová Katarína, Mikuľáková Wioletta, Gajdoš Miloslav, Čuj Jakub, Gaľanová Veronika “The importance of physiotherapy treatment in patients with injuries to the soft structures of the shoulder joint.” (Presov, Słowacja)

Sesja plakatowa II: Guzik Agnieszka, Wolan-Nieroda Andżelina, Perenc Lidia, Drużbicki Mariusz „Rzetelność aplikacji do oceny chodu przy użyciu pediatrycznej wersji skali Wisconsin Gait Scale. (Reliability of application for gait analysis using paediatric version of Wisconsin Gait Scale.)” (Rzeszów, Polska)

Sesja plakatowa III: Podlasek Aleksandra, Szydłak Dorota, Wasiuk-Zowada Dagmara „Problem kinezjofobii wśród osób z hemofilią. (The problem of kinesiophobia among people with hemophilia.)” (Katowice, Polska)

Sesja plakatowa IV: Sandecka Karolina, Śliwiński Zbigniew „Stymulacja rozwoju komunikacji językowej u dzieci z rozpoznaną trisomią 21. (Stimulation of the development of language communication in children diagnosed with trisomy 21.)” (Zgorzelec, Lubań, Kielce, Polska)

Sesja plakatowa V: Zych Barbara, Urbanec Klaudia, Kremska Anna „Wsparcie otrzymywane od personelu pielęgniarskiego a poziom stresu rodziców dzieci hospitalizowanych w OITN w czasie pandemii. (Support received from nursing staff and the level of stress among parents of babies hospitalized in the NICU during the pandemic.)” (Rzeszów, Polska)

                                Za  Komitet Organizacyjny XV MDR

sekretarz                                                       przewodnicząca                                                  

dr n o zdr. Joanna Baran                            dr hab. n o zdr. prof. UR Teresa Pop