Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "NAUKA TALENT PASJA"

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Instytut Humanistyczno-Społeczny
Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki
zapraszają na:
V Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców
„NAUKA TALENT PASJA”
15 kwietnia 2021 roku


Patronat Honorowy:
dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni - Rektor PPUZ w Nowym Targu
Komitet Naukowy:
dr Krzysztof Waśkowski – Prorektor ds. nauki i projektów PPUZ w Nowym Targu
dr Małgorzata Wesołowska – Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego PPUZ
w Nowym Targu

 

 • Cel konferencji:
  Celem konferencji jest promocja działalności młodych naukowców, prezentacja badań i poglądów, talentów i pasji, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji, oraz pokazanie przykładów współpracy nauki i biznesu. Obfitość problematyki zawartej w tytule konferencji mobilizuje młodych naukowców do podjęcia dyskusji na tematy istotne dla rozwoju naukowego, również dzięki rozwijaniu pasji, zainteresowań a przede wszystkim wiedzy. Coraz większy staje się segment osób szukających propozycji niebanalnych, nietypowych, oryginalnych, odmiennych, pozwalających na zaspokojenie ich pasji i zainteresowań.
  Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń, myśli i analiz związanych z powyższątematyką. Konferencja skierowana jest do studentów wszystkich kierunków (studia licencjackie i magisterskie) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Obszary tematyczne:
  • Zainteresowania naukowe.
  • Mój talent, moja pasja.
  • Nowe rodzaje i formy turystyki jako odpowiedź na niebanalne zainteresowania.
  • Jak wzbudzić pasjędo nauki?
  • Nowe zjawiska związane z turystykąna świecie.
  • Rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na spędzanie czasu wolnego.
  • Turystyka pokolenia X, Y, Z.
  • Jak pasja stała się moim sposobem na życie?
  • Bezpieczeństwo w turystyce – wpływ pandemii na podróżowanie?
  • Podhale – kuźnia talentów.
  • Od pasji do kariery – odkryj swój talent.
  • Rozwój kompetencji poprzez uczestnictwo w sporcie/rekreacji.
  • Nauka i pasja kluczem do sukcesu?
  • Podróże – pasja i edukacja.
  • Góry – wartości – pasja.
  • Turystyka wirtualna – szansa czy zagrożenie?
 • Efekt konferencji:
  Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa w formie PDF (na życzenie certyfikat zostanie przesłany pocztątradycyjną). Informacje organizacyjne: Udział w konferencji jest bezpłatny.
  Forma prezentacji: Referat (prezentacja multimedialna), czas wystąpienia 10-15 minut. Zgłoszenia: na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 25.03.2021 r. Link do formularza zgłoszenia: TUTAJ
  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: turystyka@ppuz.edu.pl
  Miejsce obrad: online na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail link do spotkania, na którym odbędzie się konferencja).
 • Plakat_Nauka Talent Pasja-1.jpg [904.47 KB]

wstecz