Aktualności

Podsumowanie II-giej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Jesień Immunologiczna”

W dniach 18-20 listopada 2021r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Jesień Immunologiczna”, w której wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z całego kraju. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Immunologii działające przy Zakładzie Immunologii Człowieka, przy Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych UR oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Rzeszów.

W gronie prelegentów znalazło się wielu wybitnych specjalistów z dziedziny immunologii i nauk pokrewnych m.in. reumatologii, endokrynologii czy onkologii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 część wykładowa konferencji odbyła się w formie online, natomiast warsztaty praktyczne były przeprowadzone stacjonarnie.

Wykłady inauguracyjne podczas pierwszego dnia Konferencji wygłosili zaproszeni Goście Honorowi: prof. Paul V Lehmann (Cellular Technology Limited – CTL, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA), prof. Fuyong Jiao (Shaanxi Provincial People’s Hospital of Xi’an 3rd affiliated Hospital of Jiaotong University, Xi’an, Chiny) oraz dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak, prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska). Wykłady wygłosili również specjaliści z UR: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz – Opiekun Studenckiego Koła Immunologii i dr n. med. Małgorzata Szczepanek (II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej KSW nr 2 w Rzeszowie). Po panelu eksperckim miała miejsce studencka sesja wystąpień ustnych oraz sesja posterowa, w których uczestnicy przedstawili wyniki swoich badań, a także prace przeglądowe z zakresu immunologii człowieka. Komitet Naukowy, przyznał nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszych prac studenckich, które zostały uroczyście wręczone w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie.

W ramach drugiego dnia  Konferencji referaty wprowadzające wygłosili: dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR  - kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej KSW Nr 2 w Rzeszowie i prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz - kierownik Zakładu Immunologii Człowieka. Wykłady naszych prelegentów stanowiły teoretyczny wstęp do zorganizowanych warsztatów z biobankowania, czyli utrwalania materiału biologicznego do przyszłych badań. Uczestnicy konferencji mieli możliwość pracy w Laboratorium Badań Translacyjnych w Medycynie PMCBI pod opieką mgr Izabeli Woś oraz mogli zapoznać się z oprogramowaniem firmy SoftSystem Sp. z o.o., które obsługuje biobanki.

Na trzeci dzień Konferencji zostały zaplanowane warsztaty kliniczne, gdzie uczestnicy poznawali metody diagnostyki ultrasonograficznej, szczególnie układu limfatycznego, dokrewnego, ale również mieli okazję do przećwiczenia protokołów m.in. eFAST, BLUE, FEEL. Warsztaty USG w Centrum Symulacji Medycznej UR rozpoczęły się od wykładu lek. Agnieszki Domin, która omówiła zagadnienia związane z chorobami tarczycy. Dalszą część praktyczną poprowadziła „Fundacja Mocni na Starcie”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Jesień Immunologiczna” zgromadziła studentów wielu ośrodków akademickich z całej Polski. Dzięki wykładom eksperckim oraz bardzo wysokiemu poziomowi przedstawionych prac studenckich konferencja, umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń, była okazją do rzeczowej dyskusji oraz pozwoliła na zdobycie umiejętności praktycznych podczas prac laboratoryjnych i warsztatów USG. Uczestnicy mieli możliwość na poznanie zagadnień z zakresu immunologii podstawowej, badań translacyjnych oraz medycyny klinicznej.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu wielu osób i firm. Wszystkim należą się słowa podziękowania za zaangażowanie, pomoc i merytoryczne wsparcie.

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,

Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek,

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie dr n. med. Wojciech Domka,

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek,

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych UR prof. dr hab. n. med. Artur Mazur,

Dziekan Kolegium Nauk Medycznych UR dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR.

Patronat Medialny:

Medtube

Medycyna praktyczna

Gazeta Lekarska

Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie

Polskie Radio Rzeszów

Radio Feniks.FM

Ann – Twój Asystent Zdrowia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Partnerzy i sponsorzy:

SoftSystem Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Medyk

Elsevier

Medpharm Polska

Medycyna praktyczna

Fundacja Mocni na Starcie

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

wstecz