Aktualności

I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zaproszenie konferencja.jpg [136.06 KB]

 

Program I Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

       

 

 

DZIEŃ 1 (27.05.2021)

 

Godzina

Czas prezentacji

Tytuł prezentacji

Autorzy

       

09:00

00:10

Rozpoczęcie

 

09:10

00:15

Zespół DiGeorge’a - przegląd literatury

Michał Orczyk, Martyna Orzechowska

09:25

00:10

Kostny uraz nieprzypadkowy u 2,5-letniej dziewczynki – opis przypadku.

Weronika Łuc, Kamila Domagała

09:35

00:10

Terapia fotodynamiczna w nowotworach z wykorzystaniem st. John’s wort (hypericum perforatum)

Izabela Rudy

09:45

00:10

Zmienność anatomiczna łuku aorty- odejście lewej tętnicy kręgowej w aspekcie klinicznym

Maria Jasiewicz, Piotr Sajdak, Aleksandra Sopel, Kamil Strzępek, Seweryn Ziajor, Anna Pliszka

09:55

00:10

Winkamina

Emilia Wyskiel, Alicja Zając, Natalia Ziaja, Paweł Zimoń

10:10

00:15

Przypadek pacjenta ze spondyloartropatią seronegatywną osiową

Zuzanna Bieniasz, Patrycja Lorenc, Karolina Rdzak

10:20

00:10

Tętniak mózgu u 69-letniej pacjentki - opis przypadku

Ewelina Warchoł, Eweliny Cwynar,Justyny Bogdan

10:35

00:15

Zastosowanie badania tomografii komputerowej u 55-letniego pacjenta z trójprzedsionkowym sercem oraz ze zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych

Ewelina Warchoł, Eweliny Cwynar,Justyny Bogdan

10:50

00:40

Przerwa

 

11:05

00:15

Mammografia spektralna- rola w wykrywania raka piersi.

Ewelina Warchoł

11:45

00:10

Rola diagnostyki obrazowej w rozpoznaniu powikłanego zapalenia stawu biodrowego prawego u 8,5-letniego pacjenta.

Edyta Rzepka, Gabriela Więcek

11:55

00:10

Diagnostyka neurologiczna na podstawie badania  płynu mózgowo-rdzeniowego

Klaudia Dynarowicz

12:05

00:10

Diagnostyka zakrzepicy żył wewnątrzczaszkowych

Marta Cwanek, Kornelia Puszyńska

12:15

00:10

Rola limfocytów B w chorobach neurologicznych i reumatycznych

Marta Miejska, Filip Kamiński, Adriana Liszka, Julia Zarańska

12:25

00:15

Zapalenie pnia mózgu na podłożu neuroboreliozy - opis przypadku

Marta Miejska, Filip Kamiński

12:35

00:15

Rak szyjki macicy

Eliza Hołody , Aleksandra Belniak, Paulina Pietryszak

12:50

00:10

Sprawozdanie z działalności SKN Podróżników w latach 2016-2021

Jarosław Herbert

13:05

00:10

Zakończenie dnia pierwszego

 

 

 

 

DZIEŃ 2 (28.05.2021)

 

       

09:00

00:10

Rozpoczącie

 

09:10

00:15

Dereń jadalny – źródło związków o wysokiej aktywności biologicznej

Klaudia Nawrot, Agnieszka Ewa Stępień, Ewelina Polak

09:25

00:10

EVALI - nowa jednostka chorobowa związana z elektronicznymi papierosami

Marcelina Kozicka, Oliwia Krawczyk, Patrycja Marta

09:35

00:10

Zjawisko luminescencji i jej zastosowanie w naukach medycznych

Magdalena Szpunar

09:45

00:15

  MRS płynu mózgowo- rdzeniowego

Klaudia Dynarowicz

10:00

00:30

Analiza dawek promieniowania podczas zabiegów rewaskularyzacji tętnic kończyn dolnych techniką angioplastyką balonową

Karolina Włodyka

10:30

00:25

Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy w czasie dojrzewania i w okresie prenatalnym

Julia Inglot i Maksymilian Kłosowicz

10:55

00:15

16 letnia pacjentka z chorobą Charcot Marie Tooth w wariancie c.217G>C genu INF2 oraz ogniskowym stwardnieniu kłębuszków nerkowych. Opis przypadku.

Dawid Matias, Juliusz Wołkanowski, Maciej Jurczak, Karolina Raba, Aldona Sokołowska, Maria Przygoda

 

11:10

00:25

ADROPINA  - budowa, właściwości i wpływ na organizm człowieka

Jadwiga Inglot, Marta Gardzińska, Karol Bednarz

11:35

00:10

Reklamy a wybory żywieniowe osób w wieku 18-30 lat

"Sylwia Dyjak, Marzena Szydełko, Małgorzata Kiwała, Sylwia Dębiec

11:45

00:10

Objętość cząstkowa i jej wpływ na określenie czasu T1

Adrian Truszkiewicz

11:55

00:10

Tomografia wieloenergetyczna – rozwiązania konstrukcyjne wiodących firm

Adrian Truszkiewicz

12:05

00:10

Zakończenie konferencji

 

** Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do programu

 Program pełny.pdf

Zaproszenie konferencja.jpg

wstecz