2021

XIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji 11-12.02.2021r

logo mdrxiii.png [62.20 KB]

"POTRZEBY I STANDARDY  WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI

 

W dniach od 11 do 12 lutego 2021r. Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych UR był organizatorem XIII Międzynarodowych Dni Rehabilitacji "POTRZEBY
I STANDARDY  WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI".

Międzynarodowe Dni Rehabilitacji to konferencja, organizowana po raz trzynasty
w „tłusty czwartek”. W tym roku, w związku z pandemią COVID-19 konferencja odbyła się w zmienionej formie – online na platformie Zoom.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka. Patronat Naukowy przyjął Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który jest również współorganizatorem konferencji, razem z Kolegium Nauk Medycznych Instytutem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Oddziałem Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddziałem Podkarpackim Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
i Klinicznym Oddziałem Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Podczas uroczystego otwarcia z uczestnikami konferencji spotkali się JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek, Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych UR prof. Artur Mazur, Wicemarszałek Piotr Pilch, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Krajowy Konsultant w dziedzinie Fizjoterapii prof. Jan Szczegielniak, Krajowy Konsultant w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej prof. Piotr Majcher, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów prof. Maciej Krawczyk, przedstawiciele placówek medycznych.

W konferencji wzięło udział 250 osób reprezentując ośrodki naukowe z Polski, Słowacji, Ukrainy, Czech oraz Niemiec, m.in:

- Faculty of Health, CU Ružomberok, Słowacja,

- Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego, Ukraina,

- Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, Lwów, Ukraina,

- Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie,

- Wydział Medyczny WSIiZ w Rzeszowie,

- Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej,

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,

- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

- Uniwersytet w Preszowie,

- Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

- Kherson State University, Ukraina,

- Pavol Jozef Šafárik University w Košice, Słowacja,

- S. Gzhytsky Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, Ukraina,

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,

- Politechnika Opolska,

- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,

- University of health and social care of Saint Elizabeth, N.O., Bratislava, Słowacja,

- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,

- Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy,

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

- Instytut Medycyny Wsi w Lublinie,

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

- Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Lwów, Ukraina,

- Khortytsia National Academy, Zaporizhzhia, Ukraina,

- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

- Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku,

- Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

- Tarnowska Szkoła Wyższa,

- Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych UR,

- Uniwersytet Łazarskiego, Warszawa,

- Uniwersytet Rzeszowski,

- PPUZ w Nowym Targu,

- Warszawski Uniwersytet Medyczny,

- Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

 

 

Prezentacje badań referowane przez uczestników konferencji odbyły się w 7 sesjach ustnych, sesji plakatowej, sesji studenckiej i sesji doktoranckiej.  

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

SESJA I

Krzyżańska Anna, Manikowska Faustyna, Brazevič Sabina, Jóźwiak Marek „Wpływ technologicznie wspomaganej rehabilitacji na możliwości funkcjonalne oraz parametry czasowo-przestrzenne chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym” (Poznań)

 

SESJA II

Noszczak E., Furmanek M., Smolis-Bąk E., Dąbrowski R.Złożony proces rehabilitacji
u pacjentki z kardiomiopatią połogową zakwalifikowanej do przeszczepu serca.”(Warszawa)

 

SESJA III

Kołodziej Magdalena, Bal-Bocheńska Monika, Wyszyńska Justyna „Rehabilitacja pulmonologiczna pacjentów z COVID-19” (Rzeszów)

 

SESJA IV

Bogucki M., Noszczak E., Smolis-Bąk E, Furmanek M., Dąbrowski R. „Rozbieżności w usprawnianiu pacjentki po jednoczasowej operacji kardiochirurgicznej i mastektomii.” (Warszawa)

 

Rottermund Jerzy, Knapik Andrzej „Miejsce fizjoterapii w rehabilitacji osób po całkowitej laryngektomii” (Bratysława, Katowice)

 

SESJA V

Śliwiński Zbigniew, Zmyślna Anna, Żurawski Arkadiusz, Kiebzak Wojciech „Ocena postawy ciała dzieci z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej” (Zgorzelec)

 

SESJA VI

Jandziś Sławomir, Migała Mariusz „Prekursorskie działania lekarzy lwowskich na rzecz rozwoju gimnastyki leczniczej w Galicji do roku 1914” (Rzeszów, Opole)

 

SESJA VII

Perenc Lidia, Podgórska-Bednarz Justyna, Guzik Agnieszka, Drużbicki Mariusz „Style radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji wywołanej kontaktem z ciężko chorym pacjentem przez studentów kierunków medycznych” (Rzeszów)

 

SESJA STUDENCKA

  1. Oczoś Paulina, Motyka Kinga, Ożóg Bartosz, Pastuszak Karol, Techmańska Karolina „Ocena samopoczucia psychofizycznego oraz opinii studentów na temat zdalnego nauczania -badanie pilotażowe” (Rzeszów)
  2. Hyleńska Karolina „Porównanie rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 5-6 lat w zależności od ich urodzeniowej masy ciała.” (Rzeszów)

 

SESJA DOKTORANCKA

Skwiot Marlena, Sliwiński Zbigniew, Żurawski Arkadiusz, Śliwiński Grzegorz „Efektywność interwencji fizjoterapeutycznych w urazach u tancerzy baletowych: przegląd systematyczny” (Kielce)

 

SESJA PLAKATOWA

  1. Ištoňová M., Knap V., Hybeľ M., Ondová P., Hagovská, M. “Spa treatment as a part of complex rehabilitation of patients after implantation of total hip arthroplasty” (Košice, Lipany, Bardejov)
  2. Knap Viliam, Ištoňová Miriam “Physical therapy in the treatment of Dupuytren’s contracture.” (Kosice)

 

 

NAGRODY GŁÓWNE

 

W SESJACH USTNYCH

 

Krzyżańska Anna, Manikowska Faustyna, Brazevič Sabina, Jóźwiak Marek „Wpływ technologicznie wspomaganej rehabilitacji na możliwości funkcjonalne oraz parametry czasowo-przestrzenne chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym” (Poznań)

 

W SESJI PLAKATOWEJ

 

Ištoňová M., Knap V., Hybeľ M., Ondová P., Hagovská, M. “Spa treatment as a part of complex rehabilitation of patients after implantation of total hip arthroplasty” (Košice, Lipany, Bardejov)

 

W SESJI STUDENCKIEJ

Juszczyk Kajetan, Grzbowska Agnieszka, Gancarz Wiktoria Ocena zgodności zewnętrznej i wewnętrznej zakresu ruchu kręgosłupa szyjnego przy użyciu trójwymiarowego systemu analizy ruchu Zebris.” (Rzeszów)

Opiekunowie projektu: Wolan-Nieroda Andżelina, Guzik Agnieszka, Drużbicki Mariusz

 

Bardzo ciekawą sesją była sesja studencka, podczas której studenci z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu w Preszowie, Uniwersytetu Karola w Pradze przedstawili 12 referatów. Tradycyjnie, wyróżnienia
i I nagrodę fundował Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 

XIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji przeszły już do historii, teraz należy planować następną konferencję - XIV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Termin jest już znany
24 lutego 2022r.        

                                                                     

                                                       

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIII MDR

                                                                                  

dr hab. n o zdr. prof. UR Teresa Pop

 

 

 

wstecz