2022

XIV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

XIV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

 

baner na stronę.png [21.04 KB]

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

XIV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji

"POTRZEBY I STANDARDY  WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI"

 

W dniach 24-25 lutego 2022r. Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego był współorganizatorem XIV Międzynarodowych Dni Rehabilitacji "POTRZEBY I STANDARDY WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI".

Konferencja, organizowana po raz czternasty w „tłusty czwartek” odbyła się pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. SYLWESTRA CZOPKA w formie online.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Naukowym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, który był również współorganizatorem konferencji, razem z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Oddziałem Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddziałem Podkarpackim Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Klinicznym Oddziałem Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W konferencji wzięło udział 340 osób reprezentując ośrodki naukowe z Polski, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji. Z ośrodków naukowych z zagranicy uczestniczyło 60 osób. Wśród uczestników z Polski w konferencji uczestniczyli profesorowie, znane autorytety w dziedzinie Rehabilitacji, Fizjoterapii i z innych dziedzin medycyny, w tym: prof. Andrzej Kwolek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Zbigniew Śliwiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapia (w latach 2003-2014), prof. Jan Szczegielniak z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, prof. Andrzej Maciejczak z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Marek Żak z UJK Kielce, prof. Andrzej Knapik z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.                                                                                                                   

Goście z zagranicy reprezentowali ośrodki naukowe ze Szpitali w Buchholz i Winsen, z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, z Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku, z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie, z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, z Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu w Preszowie, z Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tbilisi, z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku, z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, ziędzynarodowego Centrum Rehabilitacyjnego Kozyavkina w Truskawcu i Lwowie, z Khortytsia National Academy w Zaporożu.   

Prezentacje badań referowane przez uczestników konferencji odbyły się w 7 sesjach tematycznych, 2 sesjach studenckich oraz sesji doktoranckiej. Dodatkowo prelegenci przygotowali 74 postery, które uczestnicy mogli oglądać podczas przerw oraz na stronie Konferencji. Występ gości z Ukrainy, z powodu wojny na terenie ich ojczyzny był niemożliwy i dlatego nie wszystkie referaty były wygłoszone.

W każdej sesji moderatorzy wyróżniali jedną z prac, która spełniała wymogi stawiane przez komitet naukowy dotyczące wartości merytorycznych, w tym ocenę oryginalności badań, obecny stan wiedzy, dobór narzędzi badawczych i metodykę badań.

Poniżej przedstawiamy wyróżnione w każdej sesji prace.

W tym miejscu, chcę podziękować komitetowi organizacyjnemu za pracę włożoną w organizację Konferencji. Przez 14 lat prace organizacyjne wykonywaliśmy sami, nie zatrudniając żadnej firmy, co obniżało koszty uczestników. Tak było również w tym roku. 19 osób pracowało w okresie przygotowania konferencji, podczas jej trwania. Będą jeszcze pracować  podczas prac wydawniczych zgłoszonych do publikacji artykułów.

Jako przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Najserdeczniej dziękuję dr Joannie Baran, która była mózgiem dla całego Komitetu.

Asiu, zarówno ja, jak i wszyscy członkowie komitetu  dziękujemy Ci bardzo.

 

Wyróżnienia w sesjach ustnych otrzymali:

 

Sesja I: Rottermund Jerzy, Michalak Grzegorz, Berska-Maślej Magdalena, Knapik Andrzej „Testy czucia głębokiego w diagnostyce w stawów kolanowych. (Deep sensation tests in the diagnosis of knee joint.)” (Goczałkowice, Katowice, Polska; Bratysława, Słowacja)

 

Sesja II: Puchalska-Sarna Anna, Szczepanik Magdalena, Majewska Joanna, Touma Victor, Białek Łukasz, Wolińska Olga, Drużbicki Mariusz „Zmiany w zakresie parametrów chodu i równowagi u dziewcząt z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną. (Changes in gait and balance in girls with adolescent idiopathic scoliosis.)” (Rzeszów, Polska)

 

Sesja III: Szczygielska Dorota, Knapik Andrzej, Pop Teresa, Rottermund Jerzy, Saulicz Edward „Skuteczność treningu mięśni dna miednicy u mężczyzn po prostatektomii radykalnej mierzona za pomocą testu wkładkowego. (The effectiveness of pelvic floor muscle training in men after radical prostatectomy measured with the insert test.)” (Rzeszów, Katowice, Bratysława, Polska)

 

Sesja IV: Kozyavkina N., Luń H., Hrabarchuk N., Ablikova I. „Doświadczenie w korzystaniu z IСF w warunkach kwarantanny. (Experience in using ICF under quarantine restrictions.)” (Truskawiec, Lwów, Ukraina)

 

Sesja V: Zowada Sebastian, Wasiuk-Zowada Dagmara, Kania Damian, Szefler- Derela Justyna, Knapik Andrzej, Myśliwiec Andrzej „Fizjoterapia stomatologiczna a szynoterapia u pacjentów z bruksizmem. (Dental physiotherapy and splints in patients with bruxism.)” (Katowice, Polska)

 

Sesja VI: Muzyka Ostap F., Tymruk-Skoropad Kateryna A. „Znaczenie fizjoterapii dla podchorążych wyższych instytutów wojskowych z zespołami urazowo-bólowymi kończyn górnych. (Relevance of physiotherapy for cadets of higher military institutes with injury and pain syndromes of upper limbs.)” (Lwów, Ukraina)

 

Sesja VII: Jabłońska-Sudoł Katarzyna, Góra Magdalena, Grzegorczyk Joanna “Trudności w rehabilitacji pacjentki po złamaniu typu „pilon” – studium przypadku. (Difficulties during rehabilitation of a patient with a pilon fracture - a case study.)” (Rzeszów, Polska)

 

 

Sesja studencka I: Kasprzak Marta, Kielar Aleksandra, Kochman Maciej „Ocena skuteczności nowych technik fizjoterapeutycznych we wczesnej fazie po rekonstrukcji ACL - przegląd systematyczny. (Assessment of the effectiveness of new physiotherapeutic techniques in the early phase after ACL reconstruction - a systematic review.)” (Rzeszów, Polska)

 

Sesja studencka II: Górniak Patryk, Jurek Krystian, Górski Karol, Brożonowicz Justyna (opiekun naukowy: Ćwirlej-Sozańska Agnieszka) „Wpływ różnych form masażu na amplitudę fal mózgowych. (Impact of different forms of massage therapy on the variability of brain waves frequencies.)” (Rzeszów, Polska)

 

 

Sesja doktorancka: Marszałek Artur, Śliwiński Zbigniew „Ocena siły mięśniowej u pacjentów z konflikt udowo-panewkowy. (Measuring hip muscle strength in patients with femoroacetabular impingement.)” (Kielce, Polska)

 

 

Sesja historyczna: Jandziś Sławomir „Działalność Towarzystwa Kolonii Leczniczych dla dzieci we Lwowie w uzdrowisku Rymanów Zdroju w latach (1885–1939). (Activity of the Children’s Therapeutic Camps Society of Lviv in Rymanów Zdrój health resort in the years 1885–1939.)” (Rzeszów, Polska)

 

 

                           

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIV MDR

dr hab. n o zdr. prof. UR Teresa Pop

 

Sesja plakatowa

 

 

wstecz