IV Edycja MedMeeting 01.06.2023

IV Edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej MedMeeting

Studenckie Towarzystwo Rozwoju i Nauki “STRiN”, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia oraz Koło Naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “Reh-Tech” Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej MedMeeting, która odbędzie się dnia 01.06.2023 roku na platformie Zoom.

Jak dokonywać zgłoszeń?

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się poniżej:

Streszczenie projektu naukowego nie powinno przekraczać 300 słów.

Należy wybrać formę przedstawienia projektu. Planowane są sesje ustne (z przygotowaniem oraz omówieniem prezentacji) oraz plakatowe (bez omówienia prezentacji). Zgłoszenia można składać do 30.04.2023r.

Forma prezentacji

Prace w formie prezentacji multimedialnej wraz z podkładem głosowym na żywo będą przedstawiane przez Prelegentów za pośrednictwem platformy Zoom.

Postery zostaną wyświetlone podczas przerw między sesjami, jaki i na zakończenie Konferencji.

Warunki uczestnictwa

Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez formularz Forms, zespół recenzentów (pracowników Kolegium Nauk Medycznych) dokona oceny merytorycznej przesłanego materiału. Prace będą mogły zostać zaprezentowane na Konferencji po akceptacji merytorycznej zgłoszenia. Po przyjęciu pracy do wygłoszenia autorzy zostaną poproszeni o przesłanie prezentacji multimedialnej lub plakatu. 15.05.2023 odbędzie się spotkanie w formie online dla prelegentów, na którym omówimy aspekty techniczne konferencji oraz odpowiemy na Wasze pytania.

Tematyka Konferencji

Dotyczy różnych obszarów dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu skupiając się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym zdrowiem, profilaktyką, rehabilitacją i postępowaniem leczniczym, jak również bieżącą sytuacją epidemiczną.

Proponowane tematy sesji:

Profilaktyka

Rehabilitacja

Medycyna

Pielęgniarstwo

Ratownictwo

Dietetyka

Psychologia

Nauki podstawowe

Programy i konta konieczne do udziału w wydarzeniu

W celu uczestniczenia i obserwowania Konferencji należy posiadać dowolną przeglądarkę internetową. Natomiast do udziału w sesji odpowiedzi przez prelegentów należy posiadać zainstalowany program Zoom (opcjonalny dostęp przez przeglądarkę).

Materiały pokonferencyjne

Dla autorów prac zostaną przygotowane zaświadczenia o czynnym uczestnictwie w konferencji. Zaświadczenia w formie online zostaną przesłane na e-maile podane w formularzu zgłoszeniowym.

Streszczenia prac zostaną opublikowane w zakładce platformy MedMeeting.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Prosimy o kierowanie pytań na Messengera lub maila: konferencja.medmeeting@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂