Regulaminy

 

Uchwała nr 1-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zaopiniowania warunków-zasad zmiany formy studiów

 

Uchwała nr 2-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zakresu pracy i obowiązków opiekunów lat

 

Uchwała nr 3-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie harmonogramu organizacji zajęć dydaktycznych

 

Uchwała nr 4-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie określenia zaliczenia modułu-przedmiotu

 

Uchwała nr 5-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie warunków i zasad odbywania studiów według IOS

HARMONOGRAM IOS Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5-12-2022

 

Uchwała nr 6-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie katalogu przedmiotów sekwencyjnych, których niezaliczenie

 

Uchwała nr 7-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zasad zapisów do grup seminaryjnych, wyboru promotora oraz zmiany seminarium dyplomowego i zmiany promotora

 

Uchwała nr 8-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie wyróżnień dla studentów i absolwentów

 

Uchwała nr 9-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie warunków dopuszczenia i przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz zasad ustalania ostatecznego wyniku studiów na kierunkach

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9-12-2022

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9-12-2022

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 9-12-2022

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 9-12-2022

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 9-12-2022

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 9-12-2022

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 9-12-2022

 

Uchwała nr 10-12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRON

STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ Załącznik nr 1 REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRONY PR.docx [15.55 KB]

KARTA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ Załącznik nr 2 REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ.pdf [205.59 KB]

 

Uchwała nr 11- 12-2022 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie przyjęcia zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej

 

Uchwała nr 14-12-2021 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych UR z dnia 20-12-2021 w sprawie Regulaminu Kształcenia Praktycznego na kier. Elektroradiologia w Kolegium Nauk Medycznych UR.pdf [3.08 MB]

 

Uchwała nr 15-12-2021 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych UR z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego - OSCE- w Kolegium Nauk Medycznych UR .pdf [1.91 MB]

 

Zarządzenie Rektora nr 582018 - w sprawie wprowadzenia w UR procedury po ekpozycji. - 33876.pdf [366.14 KB]

Załącznik 1 Procedura Ekspozycji.pdf [356.97 KB]

Załącznik 2 do Procedury Karta ekspozycji.doc [66.50 KB]

Załącznik 3 do Procedury Skierowanie.docx [16.94 KB]

Załącznik 4 do Procedury Rejestr Ekspozycji.docx [18.16 KB]

 

REGULAMIN PRACOWNI DYDAKTYKI MEDYCZNEJ I EWALUACJI WIEDZY

 

REGULAMIN ĆWICZEŃ CHIRURGICZNYCH ZAKŁADU CHIRUGII OGÓLNEJ KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UR.doc [42.00 KB]

 

Regulamin prowadzenia przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo.pdf [2.25 MB]

 

Regulamin zajęć dydaktycznych w Pracowniach umiejętności położniczych (obowiązuje od roku akademickiego 2021-22).pdf [1.15 MB]