Regulaminy

Uchwała nr 1/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie zaopiniowania zasad zmiany formy studiów w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 2/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie zaopiniowania zakresu pracy i obowiązków opiekunów lat w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 3/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie harmonogramu organizacji zajęć dydaktycznych w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 4/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z 15/02/2024 r. w sprawie określenia zaliczenia modułu/przedmiotu w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 5/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS) w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik nr 1 – HARMONOGRAM IOS

 

Uchwała nr 6/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie katalogu przedmiotów sekwencyjnych, których niezaliczenie uniemożliwia kontynuację studiów na wyższym semestrze/roku w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 7/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie zasad zapisów do grup seminaryjnych, wyboru promotora oraz zmiany seminarium dyplomowego i zmiany promotora w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 8/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie wyróżnień dla studentów i absolwentów w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 9/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie warunków dopuszczenia i przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz zasad ustalania ostatecznego wyniku studiów na kierunkach: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Uchwała nr 10/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik nr 1 – STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ

Załącznik nr 2 – KARTA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ

 

Uchwała nr 11/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania warunków i zasad przeniesienia studenta do Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z innej uczelni, w tym z uczelni zagranicznej

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Uchwała nr 12/02/2024 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15/02/2024 r. w sprawie przyjęcia zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej w procesie dydaktycznym w Kolegium Nauk Medycznych

 

Uchwała nr 14-12-2021 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych UR z dnia 20-12-2021 w sprawie Regulaminu Kształcenia Praktycznego na kier. Elektroradiologia w Kolegium Nauk Medycznych UR.pdf [3.08 MB]

 

Uchwała nr 15-12-2021 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych UR z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego - OSCE- w Kolegium Nauk Medycznych UR .pdf [1.91 MB]

 

Zarządzenie Rektora nr 582018 - w sprawie wprowadzenia w UR procedury po ekpozycji. - 33876.pdf [366.14 KB]

Załącznik 1 Procedura Ekspozycji.pdf [356.97 KB]

Załącznik 2 do Procedury Karta ekspozycji.doc [66.50 KB]

Załącznik 3 do Procedury Skierowanie.docx [16.94 KB]

Załącznik 4 do Procedury Rejestr Ekspozycji.docx [18.16 KB]

 

REGULAMIN PRACOWNI DYDAKTYKI MEDYCZNEJ I EWALUACJI WIEDZY

 

REGULAMIN ĆWICZEŃ CHIRURGICZNYCH ZAKŁADU CHIRUGII OGÓLNEJ KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UR.doc [42.00 KB]

 

Regulamin prowadzenia przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo.pdf [2.25 MB]

 

Regulamin zajęć dydaktycznych w Pracowniach umiejętności położniczych (obowiązuje od roku akademickiego 2021-22).pdf [1.15 MB]

 

Uchwała nr 2-12-2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obowiązków opiekuna roku w KNM

 

Uchwała nr 3-10-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Dziekanatu KNM

 

Uchwała nr 4-10-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych KNM

 

Uchwała nr 7-01-2020 w sprawie zatwierdzenia ankiety oceny infrastruktury oraz ankiety praktyk zawodowych w KNM

 

Uchwała RD - protokół hospitacji kier. lekarski