Konsultacje pracowników

Terminy konsultacji pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2023/24
Terminy konsultacji pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej
Terminy konsultacji pracowników Instytutu Nauk Medycznych w roku akademickim 2023/24
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDoy-OWtTAOaWQLb-EfCZV8ImZGdAt57GYPnaz_Pc-w/edit?usp=sharing
 
Uwaga:
- zgodnie z par. 17 ust. 2 pkt 9a Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim „student jest zobowiązany do (…) używania w komunikacji z UR i jego pracownikami adresu e-mail nadanego przez UR”. W przypadku korzystania przez Państwa z prywatnych adresów e-mail w korespondencji z pracownikami Uniwersytetu brak jest możliwości potwierdzenia Państwa tożsamości.
- począwszy od semestru letniego 2021/2022 wszyscy pracownicy Uniwersytetu będą honorować wyłącznie korespondencję mailową od studentów wysłaną za pośrednictwem studenckiej poczty elektronicznej w domenie stud.ur.edu.pl. Jednocześnie przypominam, że dla Państwa wygody istnieje możliwość przekierowania korespondencji przychodzącej na wspomnianą skrzynkę na prywatny adres email.