Kierownik i zespół programowy kierunku

dr n. o zdr. Sławomir Porada – kierownik kierunku

dr n. med. Wacław Kruk

dr Grażyna Hejda

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

mgr Maciej Masłowski

Anna Ziemlewicz  – studentka