Sylabusy

Cykl 2023-2026(25)

Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Stacjonarne (23-26)
Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Niestacjonarne (23-26)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Stacjonarne (23-25)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Niestacjonarne (23-25)
Sylabusy języków obcych

 

Cykl 2022-2025(24)

Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Stacjonarne (22-25)
Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Niestacjonarne (22-25)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Stacjonarne (22-24)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Niestacjonarne (22-24)
Sylabusy języków obcych

 

Cykl 2021-2024(23)

Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Stacjonarne (21-24)
Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Niestacjonarne (21-24)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Stacjonarne (21-23)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Niestacjonarne (21-23)
Sylabusy języków obcych

 

Cykl 2020-2023(22)

Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Stacjonarne (20-23)
Wychowanie Fizyczne - Studia I stopnia - Niestacjonarne (20-23)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Stacjonarne (20-22)
Wychowanie Fizyczne - Studia II stopnia - Niestacjonarne (20-22)
Sylabusy języków obcych

WF - Sylabusy przedmiotów - Opis
-------------------------------------------------------------------------------------
WF_1st2020-2023_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
WF_1st2020-2023_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
WF_2st2020-2022_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
WF_2st2020-2022_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
-------------------------------------------------------------------------------------
2021-2024_WF_Lic_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2024_WF_Lic_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2023_WF_Sum_St.zip - Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
2021-2023_WF_Sum_Nst.zip - Wychowanie Fizyczne, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
-------------------------------------------------------------------------------------.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.