Ogłoszenia

W dniu 4 listopada 2021 r. w godz. 12.00 - 14.30

ustalam

GODZINY DZIEKAŃSKIE

dla studentów kierunku

WYCHOWANIE FIZYCZNE oraz TURYSTYKA I REKREACJA

Kolegium Nauk Medycznych UR

                                                                                                                          

                                                                                                                                                             Dziekan

                                                                                                                                                Kolegium Nauk Medycznych

                                                                                                                                                Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

                                                                                                                                          Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR