Kierownik i zespół programowy kierunku

dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR – kierownik kierunku

dr Wojciech Bajorek

dr Maria Zadarko-Domaradzka

dr Justyna Lenik

dr Krzysztof Warchoł

Katarzyna Lichołat – studentka