Sylabusy

Cykl 2023-2026(25)

Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Stacjonarne (23-26)
Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Niestacjonarne (23-26)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Stacjonarne (23-25)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Niestacjonarne (23-25)
Sylabusy języków obcych

 

Cykl 2022-2025(24)

Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Stacjonarne (22-25)
Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Niestacjonarne (22-25)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Stacjonarne (22-24)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Niestacjonarne (22-24)
Sylabusy języków obcych

 

Cykl 2021-2024(23)

Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Stacjonarne (21-24)
Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Niestacjonarne (21-24)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Stacjonarne (21-23)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Niestacjonarne (21-23)
Sylabusy języków obcych

 

Cykl 2020-2023(22)

Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Stacjonarne (20-23)
Turystyka i Rekreacja - Studia I stopnia - Niestacjonarne (20-23)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Stacjonarne (20-22)
Turystyka i Rekreacja - Studia II stopnia - Niestacjonarne (20-22)
Sylabusy języków obcych

 

 

 

 

 

 

TiR - Sylabusy przedmiotów - Opis
------------------------------------------------------------
TiR_1st2020-2023_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
TiR_1st2020-2023_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
TiR_2st2020-2022_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
TiR_2st2020-2022_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
------------------------------------------------------------
2021-2024_TiR_Lic_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2024_TiR_Lic_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2023_TiR_Sum_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
2021-2023_TiR_Sum_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
------------------------------------------------------------