Sylabusy

TiR - Sylabusy przedmiotów - Opis
------------------------------------------------------------
TiR_1st2020-2023_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
TiR_1st2020-2023_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2020-2023
TiR_2st2020-2022_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
TiR_2st2020-2022_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2020-2022
------------------------------------------------------------
2021-2024_TiR_Lic_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2024_TiR_Lic_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 1 stopnia, cykl 2021-2024
2021-2023_TiR_Sum_St.zip - Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
2021-2023_TiR_Sum_Nst.zip - Turystyka i Rekreacja, studia niestacjonarne 2 stopnia, cykl 2021-2023
------------------------------------------------------------