Praktyki programowe

Celem praktyki zawodowej dla studentów kierunku turystyka i rekreacja jest wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej w trakcie studiów oraz zdobycie praktycznych umiejętności w pracy związanej z działalnością w branży turystycznej. Zapoznanie się z organizacją, działalnością i przebiegiem pracy w poszczególnych jednostkach. Poznanie obowiązków i specyfiki pracy na różnych stanowiskach w branży turystycznej. Zapoznanie z planami rozwoju i marketingowymi firm oraz organizacji działających w turystyce. Nawiązywanie kontaktów zawodowych przydatnych w momencie poszukiwania pracy. Praktyka zawodowa umożliwia studentom zdobycie praktycznej wiedzy w biurze podróży, hotelu, ośrodkach sportu i rekreacji oraz pomoże w wyrobieniu nawyków wysokiej kultury obsługi. Przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji oraz kierowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki.

W okresie studiów I stopnia studenta obowiązuje odbycie 4 tygodniowych praktyk zawodowych przywidzianych planem i tokiem studiów (w wymiarze 160 godzin).
Praktyki zawodowe na kierunku Turystyka i Rekreacja
Szczegółowe wytyczne, wymogi oraz warunki zaliczenia praktyk zawodowych są zawarte w Regulaminie praktyk zawodowych.

Koordynatorem praktyk zawodowych jest dr Maria Ziaja.

Dr Maria Ziaja

Koordynator praktyk zawodowych