Kierownik i zespół programowy kierunku

dr Janusz Zieliński – kierownik kierunku

dr Jaromir Grymanowski

dr Maria Ziaja

dr Renata Grzywacz

dr Jarosław Herbert

Lidia Cisło – studentka