Kierownik i zespół programowy kierunku

dr Dawid Filip - kierownik kierunku

dr hab. Iwona Tabaczek-Bejster, prof. UR

dr Jerzy Kiszka

dr Marzena Jędrzejczyk - Cwanek

dr Edyta Niemczyk

dr Justyna Kosydar - Bochenek

mgr Krystyna Woźniak

Krystian Michno - student