Kierownik i zespół programowy kierunku

dr n. med. Barbara Zych – kierownik kierunku

dr n. o zdr. Romana Wróbel

dr n. med. Elżbieta Kraśnianin

dr n. o zdr. Joanna Błajda

dr n. o zdr. Anna Kremska

dr n. o zdr. Katarzyna Wardak

mgr Aldona Miazga

mgr Katarzyna Ignac

mgr Anna Skórska

Emilia Rajzer – studentka