Kierownik i zespół programowy kierunku

dr n. o zdr. Zdzisława Chmiel - kierownik kierunku

dr n. med. Dorota Gutkowska

dr n. med. Beata Penar - Zadarko

dr n. med. Barbara Gugała

dr n. o zdr. Anna Fąfara

dr n. o zdr. Małgorzata Gajdek

Mateusz Kisiel - student