Kierownik i zespół programowy kierunku

dr Dorota Bądziul - kierownik kierunku

dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR - kierownik kierunku

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

dr hab. Bogdan Kolarz, prof. UR

dr n. med. Maciej Kolowca

dr Mariusz Małecki

dr Marek Biesiadecki

mgr Zuzanna Bober

Jagoda Maternia - studentka