Kierownik i zespół programowy kierunku

dr Dorota Bądziul - kierownik kierunku

dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR - kierownik kierunku

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR

dr hab. Bogdan Kolarz, prof. UR

dr n. med. Maciej Kolowca

lek. Mariusz Małecki

mgr Zuzanna Bober

mgr Marek Biesiadecki

Paulina Pisaniak - studentka