Kierownik i zespół programowy kierunku

dr hab. Agnieszka Sozańska, prof. UR – kierownik kierunku

dr Joanna Baran

dr Agnieszka Wiśniowska - Szurlej (zastępstwo za dr Magdalenę Szczepanik)

dr Joanna Majewska

mgr Justyna Brożonowicz

mgr Maciej Rachwał

mgr Paweł Piwoński

Karolina Milanowska - studentka