Kierownik i zespół programowy kierunku

dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, prof. UR – kierownik kierunku

dr Joanna Baran

dr Magdalena Szczepanik

dr Joanna Majewska

mgr Justyna Brożonowicz

mgr Maciej Rachwał

mgr Paweł Piwoński

Mateusz Mielniczuk - student