Kierownik i zespół programowy kierunku

dr n. o zdr. Aleksandra Pusz - Sapa -  kierownik kierunku

dr n. med. Wiesław Guz

dr n. o zdr. Joanna Sobczyk

dr n. o zdr. Greta Gaweł

Julia Ślamczyk - studentka