Kierownik i zespół programowy kierunku

dr Sara Jarmakiewicz - Czaja – kierownik kierunku

dr Grzegorz Sobek

dr Aneta Sokal

dr Edyta Łuszczki

dr Anna Bartosiewicz

dr Ewelina Polak - Szczybyło

mgr Magdalena Zielińska

mgr Kacper Helma

Wiktoria Urbanek - studentka