Kierownik i zespół programowy kierunku

dr inż. Grzegorz Sobek – kierownik kierunku

dr n. o zdr. Edyta Łuszczki

dr Agnieszka Stępień

dr Anna Bartosiewicz

mgr Magdalena Zielińska

mgr Izabela Michońska

mgr Kacper Helma

Adrian Frydrych - studentka