Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski
Kolegium Nauk Medycznych
Al. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
tel. 17 872 11 20