Rada Dydaktyczna

Dziekan

prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś

Prodziekani

dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR

dr Maciej Huzarski

dr n. med. Małgorzata Marć

dr n. farm. Rafał Podgórski

Pełnomocnik Dziekana

dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR

dr n. o zdr. Magdalena Kołodziej

Kierownicy kierunków studiów

dr n. biol. Dorota Bądziul

dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR

dr n. o zdr. Zdzisława Chmiel

dr hab. n. med. Agnieszka Ćwirlej - Sozańska, prof. UR

dr Dawid Filip

dr n. o zdr. Aleksandra Pusz - Sapa

dr Sławomir Porada

dr Grzegorz Sobek

dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR

dr Janusz Zieliński

dr n. med. Barbara Zych

dr n. med. Krzysztof Balaweder

dr Marek Cieśla

Przedstawiciele samorządu studentów

Gabriela Gudyka

Rafał Kołodziej

Sebastian Matłosz

Przedstawiciele administracji

mgr inż. Anna Wisz

mgr Monika Zima