Postępowania doktorskie

Kolegium Nauk Medycznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach: