Postępowania doktorskie

Kolegium Nauk Medycznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach:

  • nauki medyczne
  • nauki o zdrowiu
  • nauki o kulturze fizycznej