Projekt Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca

Projekt norweski -„ Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca. Projekt pilotażowy modelu telemedycznego w kardiologii”- Lider projektu - Szpital MSWiA w Rzeszowie reprezentowany przez dr. n. med. Piotra Wańczurę, partnerem naukowym jest Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowane przez prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Przybylskiego. Projekt zakłada przetestowanie telemonitoringu w warunkach domowych osób chorych na niewydolność serca, ich edukację, zwiększenie telewizyt, możliwość konsultacji z kardiologiem a przede wszystkim koordynację tych działań i wspólne działanie lekarza POZ i kardiologa. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa profilaktyki i zmniejszone nierówności w zdrowiu, który zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie rezultatu programowego tj. zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu, w tym poprawę dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e- zdrowia.

https://www.facebook.com/people/Telemedycyna-w-niewydolno%C5%9Bci-serca-Szpital-MSWiA-Rzesz%C3%B3w/100094144325247/

https://niewydolnoscserca.rzeszow.pl/