Struktura

PRZYRODNICZO – MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH

 

Dyrektor: dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

Sekretariat: mgr inż. Angelika Myśliwiec

Administrator budynku:  mgr Mariusz Wojtowicz

Obsługa informatyczna: mgr Andrzej Świder

 

LABORATORIUM BADAŃ TRANSLACYJNYCH W MEDYCYNIE

 

Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR

dr Joanna Niedźwiecka

mgr Konrad Kwaśniak

mgr Katarzyna Pogoda

mgr Izabela Woś

mgr Aleksandra Ludwin

mgr inż. Justyna Czarnik-Kwaśniak

 

 

LABORATORIUM INNOWACYJNYCH BADAŃ UKŁADÓW KRĄŻENIA I ODDECHOWEGO

 

Kierownik: dr hab. Magdalena Sowa –Kućma, prof. UR

dr Marta Rachel

mgr Filip Wołoszyn

mgr Patrycja Pańczyszyn-Trzewik

 

 

 LABORATORIUM CZYNNIKÓW FIZYKALNYCH W REHABILITACJI

 

Kierownik: dr Jolanta Zwolińska

dr Justyna Wyszyńska

dr Renata Skalska-Izdebska

dr Aneta Weres

dr Monika Bal – Bocheńska

dr Justyna Leszczak

mgr Gabriela Kołodziej

mgr Magdalena Kołodziej

 

 LABORATORIUM LECZENIA RAN

 

Kierownik: dr hab. n.o zdr. Dariusz Bazaliński

dr Joanna Przybek-Mita

mgr Anna Wójcik

 

LABORATORIUM NOWOCZESNYCH METOD KLINIMETRYCZNYCH I PLANOWANIA REHABILITACJI

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak

dr Grzegorz Magoń

dr Adrian Kużdał

dr Krzysztof Kołodziej

dr Andżelina Wolan-Nieroda          

mgr Michalina Czarnota

 

LABORATORIUM PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

dr hab. Mariusz Drużbicki, prof. UR

dr Magdalena Szczepanik

dr Daniel Szymczyk

dr Katarzyna Bazarnik-Mucha

dr Joanna Majewska

dr Damian Filip

dr Artur Sochacki

lek. med. Grzegorz Sokół

mgr Barbara Cyran -Grzebyk

mgr Agnieszka Jarmuziewicz

 

LABORATORIUM METOD WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Kierownik: dr Joanna Baran

dr hab. Ewa Puszczałowska-Lizis, prof. UR

dr Agnieszka Bejer

dr Ewelina Czenczek-Lewandowska

dr Ewa Szeliga

dr Sławomir Jandziś

 

LABORATORIUM INNOWACYJNYCH METOD ANTROPOMETRYCZNYCH

 

Kierownik: dr hab. Katarzyna Walicka Cupryś, prof. UR

dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR

dr hab. Justyna Drzał – Grabiec, prof. UR

dr Łukasz Przygoda

dr Justyna Podgórska-Bednarz

mgr Paweł Piwoński

mgr Maciej Rachwał

 

LABORATORIUM GERONTOPROFILAKTYKI

 

Kierownik: dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, prof. UR

dr n. med. Joanna Grzegorczyk

dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej

dr Natalia Wołoszyn

dr Renata Kielnar

dr Bernard Sozański

dr Justyna Brozonowicz

mgr Katarzyna Ślemp

 

LABORATORIUM BADAŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I  KRĘGOSŁUPA

 

Kierownik p.o.: dr n. med. Wiesław Guz

mgr Barbara Szczygieł

Ewelina Janowska

 

LABORATORIUM PROCESÓW METABOLICZNYCH, ZABURZEŃ I MODELI ROZWOJU ORGANIZMU DZIECIĘCEGO

 

Kierownik: dr hab. n.med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR

prof. dr hab. Stanisław Wołowiec

prof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski

dr Sabina Galiniak

dr Tomasz Kubrak

dr Rafał Podgórski

mgr Klaudia Dynarowicz


LABORATORIUM INNOWACYJNYCH METOD BIOLOGICZNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO

 

Kierownik p.o.: dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR

dr Justyna Podgórska – Bednarz

dr Agnieszka Brzozowska – Magoń

dr Justyna Wyszyńska

dr Grzegorz Przysada

dr Elżbieta Domka – Jopek

dr Andżelina Wolan - Nieroda

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W PIELĘGNIARSTWIE

 

Kierownik: dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR

dr hab. Monika Binkowska-Bury, prof. UR

dr hab.n.o zdr. Paweł Więch, prof. UR

dr n.o zdr. Izabela Sałacinska

dr Filip Osuchowski

dr Małgorzata Gajdek

dr Małgorzata Marć

dr Anna Fąfara

dr Barbara Gugała

dr Beata Penar-Zadarko

dr Dorota Gutkowska

dr Anna Bartosiewicz

dr Pasierb Dominika

dr Zdzisława Chmiel

dr Jolanta Gruszecka

mgr Aneta Lesiak

mgr Anna Krakowiak

mgr Krzysztof Fudali

mgr Magdalena Rękas

mgr Bogusława Kaczor-Pyter

mgr Julia Martyn

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

mgr Rękas Magdalena

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W OPIECE POŁOŻNICZEJ

 

Kierownik: dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR

prof. dr hab. n.med. Joanna Skręt-Magierło

dr hab.n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR

dr Elżbieta Kraśnianin

dr Katarzyna Kalandyk – Osinko

dr Katarzyna Wardak

dr Romana Wróbel

dr Justyna Żurawska

dr Bogdan Obrzut

dr Barbara Zych

dr Witold Błaż

dr Mateusz Bieniasz

dr Anna Czerniecka-Kubicka

mgr Natalia Twaróg

mgr Anna Kremska

mgr Katarzyna Ignac

mgr Joanna Błajda

mgr Anna Pieniążek

mgr Aldona Marut

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

 

Kierownik: dr n. o zdr. Marzena Jędrzejczyk -Cwanek

prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski

dr hab. n. med. Jan Rutowski, prof. UR

dr hab n. o kult. fiz. Iwona Tabaczek-Bejster, prof. UR

dr n. o zdr. Dorota Ozga

dr n. o zdr Edyta Niemczyk

dr n o zdr. Dawid Filip

dr n. o zdr. Justyna Kosydar-Bochenek

dr Jerzy Kiszka

dr Sabina Krupa

dr Joanna Przybek-Mita

lek. med. Sebastian Jaszczuk

mgr Krystyna Woźniak

mgr Małgorzata Migut

mgr Mariusz Zabrzeski

mgr Agnieszka Gocek

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W ZDROWIU PUBLICZNYM

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz

dr hab. n. o zdr. Monika Binkowska-Bury,  prof. UR

dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

dr n. o zdr. Filip Osuchowski

dr n. o zdr. Grażyna Hejda

dr n. med. Wacław Kruk

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka

mgr Dorota Bassara – Nowak

 

 LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W FARMAKOLOGII

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

dr Karol Wróblewski

dr Mateusz Bieniasz

dr Anna Czerniecka - Kubicka

mgr Patrycjusz Kołodziejczyk

 

LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W DIETETYCE

 

Kierownik: dr inż. Katarzyna Dereń

prof. dr hab. Siergiej Nyankowski

dr n. o zdr. Edyta Łuszczki

dr n. o zdr. Grzegorz Sobek

dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz

dr inż. Agnieszka Stępień

mgr Ewelina Polak

mgr Sara Jarmakiewicz-Czaja

mgr Aneta Sokal

mgr Magdalena Zielińska

mgr Elżbieta Motyka

 

LABORATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 

Kierownik: dr hab. n. med. Izabela Zawlik, prof. UR

Sekretariat: dr n.med Marzena Skrzypa

dr n.o.zdr. inż. Sylwia Paszek

dr n. med Natalia Potocka

 

LABORATORIUM PRZETWARZANIA DANYCH

 

Kierownik: dr Krzysztof Gargasz

dr Bernard Sozański

dr Jerzy Słowik

mgr Maciej Masłowski

mgr Marek Biesiadecki

 

BANK TKANEK I KOMÓREK

 

BIOBANK

Kierownik: dr hab. n. med. Marta Kopańska, prof. UR

mgr Karolina Maternia