O Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych

   W ramach działań rozwojowych Kolegium Nauk Medycznych UR finansowanych z projektów unijnych został zrealizowany  projekt budowy 2 budynków składających się na nowoczesne Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, które służy przede wszystkim prowadzeniu badań oraz eksperymentów naukowych. Inwestycja była realizowana przez 6 lat, a kosztowała blisko 96 mln zł. Centrum ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej bazy naukowo-badawczej, która będzie służyła zintegrowanej pracy lekarzy, diagnostów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych, elektroradiologów, biologów molekularnych, biotechnologów, fizyków oraz informatyków.

     Centrum składa się z 19 laboratoriów wraz z nowoczesnymi pracowniami naukowo-badawczymi. W zakres projektu wchodzi również wyposażenie powstałych laboratoriów oraz pracowni w niezbędną i nowoczesną aparaturę naukowo–badawczą. Urządzenia oraz oprogramowanie zakupione w ramach przedmiotowego projektu charakteryzują się bardzo wysokim poziomem innowacyjności w poszczególnych dziedzinach, które realizują. Nowy ośrodek badawczo-naukowy wyposażony jest  w najnowszy technologicznie, sprzęt  jak np.: aparatura do proteomiki i genomiki, analizy komórek m.in. cytometrii przepływowej oraz zróżnicowanych obserwacji mikroskopowych, system cyfrowej analizy radiostereometrycznej układu kostnego RSA, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, densytometr, zautomatyzowany system służący do oceny i nauki chodu, systemy urządzeń niezbędnych do utworzenia centrum telemedycyny i wiele innych. Dzięki niej udało się stworzyć nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową w zakresie pozwalającym prowadzić badania naukowe w zakresie medycyny, nauk o zdrowiu, biologii molekularnej, biotechnologii medycznej.

     Centrum śmiało można zaliczyć do nielicznych tego typu obiektów w Polsce, które pozwolą na skoncentrowanie badań naukowych w naukach medycznych i przyrodniczych, szybszy rozwój kadry naukowej, a przede wszystkim wspieranie utalentowanych studentów. W rzeszowskim Centrum naukowcy z doświadczeniem zdobytym w Japonii, USA, Niemczech, Francji realizują projekty interdyscyplinarne, których znaczenie w nauce aktualnie bardzo się podkreśla. Z innymi uczelniami, m.in. Politechniką Rzeszowską, opracowywany jest projekt elektronicznej kamizelki dla osób starszych z zaburzeniami równowagi. Kamizelka będzie koordynowała ich ruchy i zapobiegała upadkom. W Centrum, które dysponuje pomieszczeniami typu Clean Room, prowadzone są także badania na światową skalę nad imumunoterapią komórkową, czyli jedną z najnowocześniejszych metod zwalczania chorób nowotworowych. Dodatkowo w strukturze Centrum powstały Bank Tkanek i Komórek oraz Biobank, które służą długotrwałemu przechowywaniu materiału biologicznego przeznaczanego do terapii lub badań naukowych.

     Prowadzone są także badania nad telemedycyną, czyli opieką i monitorowaniem stanu pacjenta na odległość w zakresie podstawowym, a także modną obecnie telemedycyną ,,prozdrowotną’’, tj. specjalistyczną. W planach są m.in. takie projekty, jak: Inteligentna stopa, Inteligentne życie, Termometr wspomagający diagnozę grypy, Opiekun dziecka, Intensywna terapia w twojej kieszeni, Monitor upadku.