LABORATORIUM GERONTOPROFILAKTYKI

 

 

Głównym celem działalności laboratorium jest prowadzenie badań naukowych w obszarze profilaktyki pierwotnej i wtórnej osób starszych, jak również szeroko rozumianej prewencji i ochrony zdrowia w kontekście pomyślnego starzenia się człowieka.

Zespół Laboratorium Gerontoprofilaktyki:

Kierownik Laboratorium:

dr n. med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

 

Członkowie Zespołu:

dr n. med. Joanna Grzegorczyk

dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej

dr Natalia Wołoszyn

dr Renata Kielnar

dr Bernard Sozański

mgr Justyna Kilian

 

Zespół Laboratorium ściśle współpracuje z innymi komórkami naukowo-badawczymi Uniwersytetu Rzeszowskiego, m.in. z:

Liczne prace naukowe są realizowane przy współpracy z:

 • Department of Geriatrics, Neurosciences, Orthopedics, Center for Geriatric Medicine, Institute of Internal Medicine and Geriatrics, Catholic University of the Sacred Heart in Italy
 • Wydziałem Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Wydziałem Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Członkowie Zespołu Laboratorium współpracują z:

 1. Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (RARR) m.in. przy realizacji projektu „HoCare2.0” w ramach Laboratorium Współtworzenia (Co-creation lab) https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html
 2. Uniwersytetem Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego m.in. przy realizacji projektu „Systemowa edukacja nieformalna Uniwersytetu Rzeszowskiego przestrzenią rozwoju słuchaczy UTW-UR” prowadząc kurs dla seniorów „Zdrowy Styl Życia” https://urutw.wordpress.com/
 3. Platform on Oldest Old Research across Europe (EXPLOORE)
 4. Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego (PTZP) http://www.ptzp.org/pl/
 5. European Association of Public Health (EAPH) https://eupha.org/
 6. Polskim Towarzystwem Fizjoterapii (PTF) http://fizjoterapia.org.pl/o-ptf/
 7. Polskim Towarzystwem Rehabilitacji (PTREH) https://www.ptreh.com/

 

 

AKTUALNE OBSZARY BADAWCZE LABOLATORIUM GERONTOPROFILAKTYKI

 1. Ocena funkcjonowania, zdrowia i niepełnosprawności osób starszych mieszkających na terenie południowo-wschodniej Polski.
 2. Ocena efektów rehabilitacji u pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi.
 3. Walidacja polskiej wersji kwestionariusza WHODAS 2.0 oraz profili kategorialnych opartych na ICF do oceny funkcjonowania osób starszych oraz osób w wieku produkcyjnym z chorobami przewlekłymi.
 4. Ocena wpływu interwencji podejmowanych w celu poprawy stanu psychofizycznego osób starszych oraz osób z chorobami przewlekłymi.
 5. Ocena przeciwdziałania skutkom zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

 

PUBLIKACJE ZESPOŁU

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Bejer A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, de Sire A, Spalek R, Sozański B. Psychometric properties of the Polish version of the 36-item WHODAS 2.0 in patients with low back pain. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17, 7284.

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/19/7284

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wójcicka A, Kluska E, Stachoń A, Żmuda A. Assessment of the effects of a multi-component, individualized physiotherapy program in patients receiving hospice services in the home. BMC Palliat Care. 2020;9;19(1):101.

https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-020-00600-6

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Widelak M, Wiernasz M, Wawrzykowska I, Turkosz N. An assessment of the work ability, disability and quality of life of working people of pre-retirement and retirement age in poland - a cross-sectional pilot study. Int J Occup Med Environ Health. 2020:12:126620.

http://ijomeh.eu/Assessment-of-work-ability-disability-and-quality-of-life-of-people-working-in-pre,126620,0,2.html

 1. Wiśniowska-Szurlej A,Ćwirlej-Sozańska A, Wołoszyn N, Sozański B, Wilmowska-Pietruszyńska A, Washburn R. Cultural adaptation and validation of the Polish version of the physical activity scale for older people living in a community: a cross-sectional study. Eur Rev Aging Phys Act. 2020;17(1):19.

https://eurapa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s11556-020-00252-8

 1. Wiśniowska-Szurlej A, Ćwirlej-Sozańska A, Wołoszyn N, Sozański B, Wilmowska-Pietruszyńska A. Effects of Physical Exercises and Verbal Stimulation on the Functional Efficiency and Use of Free Time in an Older Population under Institutional Care: A Randomized Controlled Trial. J Clin Med. 2020;9(2):477.

https://www.mdpi.com/2077-0383/9/2/477

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Sozański B, Kotarski H, Wilmowska-Pietruszyńska A, Wiśniowska-Szurlej A. Psychometric properties and validation of the polish version of the 12-item WHODAS 2.0. BMC Public Health. 2020;20:1203.

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09305-0

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Bejer A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, de Sire A, Spalek R, Sozański B. Psychometric Properties of the Polish Version of the 36-Item WHODAS 2.0 in Patients with Low Back Pain. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(19):7284.

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/19/7284/htm

 1. Wołoszyn N, Grzegorzyk J, Wiśniowska-Szurlej A, Kilian J, Kwolek A. Psychophysical health condition and its correlations in elderly wheelchair users who live in nursing homes. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(5):1706.

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1706/htm

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B. Factors associated with disability and quality of life among the oldest-old living in community in Poland - a cross-sectional study. Ann Agric Environ Med.2020;27(4):621–629.

http://www.aaem.pl/Factors-associated-with-disability-and-quality-of-life-among-the-oldest-old-living,115020,0,2.html

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B, Wiśniowska-Szurlej A. Assessment of disability and incidence of chronic diseases in employed and unemployed people aged 60–70 years living in Poland: a cross-sectional study. Int J Occup Saf Ergon. 2020;26(1):210-218.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2018.1521609?journalCode=tose20

 1. Guzik A, Drużbicki M, Kwolek A, Przysada G, Brzozowska-Magoń A, Wolan-Nieroda A, Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wyszyńska J. Analysis of the association between selected factors and outcomes of treadmill gait training with biofeedback in patients with chronic stroke. J Back MusculoskeleT Rehabil.2020;33(1):159-168.

https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr170991

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B, Mazur A. Effect of body weight on disability and chronic disease rates in the elderly in south-eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2020;27(2):240-247.

http://www.aaem.pl/Effect-of-body-weight-on-disability-and-chronic-disease-rates-in-the-elderly-in-south,108542,0,2.html

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Sozański B, Fal A, Wilmowska-Pietruszyńska A. The Relationship Between Depression, Chronic Illnesses and Disability Among Community-Dwelling Women and Men Aged 60–80 Years: A Cross-Sectional Analysis. Inter J Gerontol. 2019;13:286-292.

http://www.sgecm.org.tw/DB/ijge/11/208.pdf?v=2020/12/28

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B. Determinants of ADL and IADL disability in older adults in southeastern Poland. BMC Geriatrics. 2019;19:297.

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1319-4

 1. Wiśniowska-Szurlej A, Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Wołoszyn N, Sozański B. Gender differences in postural stability in elderly people under institutional care. Acta Bioeng Biomech. 2019; 21(2):45-53.

http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol21No2/26.pdf

 1. Wiśniowska-Szurlej A, Ćwirlej-Sozanska A, Wołoszyn N, Sozański B, Wilmowska-Pietruszyńska A. Association between Handgrip Strength, Mobility, Leg Strength, Flexibility, and Postural Balance in Older Adults under Long-Term Care Facilities. BioMed Res Inter. 2019; ID 1042834.

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/1042834/

 1. Czenczek-Lewandowska E, Leszczak J, Weres A, Baran J, Wyszyńska J,Grzegorczyk J, Lewandowski B, Mazur A. Sedentary behaviors in children and adolescents with type 1 diabetes, depending on the insulin therapy used. Medicine (Baltimore). 2019;98(19):e15625. 

https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2019/05100/Sedentary_behaviors_in_children_and_adolescents.112.aspx

 1. Oleksy Ł, Mika A, Kielnar R,Grzegorczyk J, Marchewka A, Stolarczyk A. The influence of pelvis reposition exercises on pelvic floor muscles asymmetry: A randomized prospective study. Medicine (Baltimore). 2019;98(2):e13988. 

https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2019/01110/The_influence_of_pelvis_reposition_exercises_on.32.aspx

 1. Grzegorczyk J,Woloszyn N, Perenc L. Comparison of selected body composition parameters in women using DXA and anthropometric method. J Res Med Sci. 2019;24:70.

https://www.jmsjournal.net/article.asp?issn=1735-1995;year=2019;volume=24;issue=1;spage=70;epage=70;aulast=Grzegorczyk

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B, Wołoszyn N. Assessment of psychophysical capacities for professional work in late middle age and at the beginning of old age. Med Pr. 2018;69(4):375–381.

http://medpr.imp.lodz.pl/Assessment-of-psychophysical-capacities-for-professional-work-in-late-middle-age,85275,0,1.html

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Sozański B, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Kujawa J. Assessment of Disability and Factors Determining Disability among Inhabitants of South-Eastern Poland Aged 71-80 Years. BioMed Res Int. 2018; Article ID 3872753.

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/3872753/

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B, Wiśniowska-Szurlej A. Analysis of Chronic Illnesses and Disability in a Community-Based Sample of Elderly People in South-Eastern Poland. Med Sci Monit. 2018;24:1387-1396.

https://www.medscimonit.com/download/index/idArt/904845

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A. Assessment of health, functioning and disability of a population aged 60-70 in south-eastern Poland using the WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0).. Ann Agric Environ Med. 2018;25(1):124-130.

http://www.aaem.pl/Assessment-of-health-functioning-and-disability-of-a-population-aged-60-70-in-south-eastern-Poland-using-the-WHO-Disability-Assessment-Schedule-WHODAS-2-0-,72566,0,2.html

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B. Validation of the Polish version of the World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) in an elderly population (60-70 years old). Int J Occup Saf Ergon. 2018 Sep;24(3):386-394.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803548.2017.1316596?journalCode=tose20

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Druzbicki M, Sozański B, Wołoszyn N, Guzik A. Evaluation of the Effect of 16 Weeks of Multifactorial Exercises on the Functional Fitness and Postural Stability of a Low-Income Elderly Population. Topic Geriatr Rehabil. 2018; 34 (4): 251-261.

https://www.nursingcenter.com/journalarticle?Article_ID=4823344&Journal_ID=515682&Issue_ID=4823146

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Sozański B, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska,A. Quality of life and related factors among older people living in rural areas in south-eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2018;25 (3):539-545.

http://www.aaem.pl/Quality-of-life-and-related-factors-among-older-people-living-in-rural-areas-in-south,93847,0,2.html

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Wiśniowska-Szurlej A, Sozański B. Analysis of health, functioning and disability of rural inhabitants aged 60-80 living in south-eastern Poland - a cross sectional study. Ann Agric Environ Med. 2018;25(3):388-394.

http://www.aaem.pl/Analysis-of-health-functioning-and-disability-of-rural-inhabitants-aged-60-80-living-in-south-eastern-Poland-a-cross-sectional-study,72524,0,2.html

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B, Wołoszyn N. Assessment of psychophysical capacities for professional work in late middle age and at the beginning of old age. Med Pr. 2018;69(4):375-381.

http://medpr.imp.lodz.pl/Assessment-of-psychophysical-capacities-for-professional-work-in-late-middle-age,85275,0,1.html

 1. Ćwirlej-Sozańska A, Sozański B, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A. An assessment of factors related to disability in ADL and IADL in elderly inhabitants of rural areas of south-eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2018; 25 (3): 504-511.

http://www.aaem.pl/An-assessment-of-factors-related-to-disability-in-ADL-and-IADL-in-elderly-inhabitants,81311,0,2.html

 1. Wiśniowska-Szurlej A, Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Milewska N, Sozański B. The influence of 3 months of physical exercises and verbal stimulation on functional efficiency and use of free time in an older population under institutional care / study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017; 18 :376.

https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-017-2114-1

 1. Kilian J, Wiśniowska-Szurlej A, Kopańska M, Ćwirlej-Sozańska A. The use of neurofeedback method in cognitive function training in the elderly – a systematic literature review. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2020.

http://www.monz.pl/The-use-of-neurofeedback-method-in-cognitive-function-training-in-the-elderly-a-systematic,116642,0,2.html

 1. Oleksy Łukasz, Anna Mika, Renata Kielnar, Surface electromiography (Semg) in the assassment and treatment of pelvic floor muscles: the importance of signal normalization and procedurę standardization for interpretation and biofeedback. Journal of Novel Physiotherapies 2017. 7:S4.

https://www.omicsonline.org/open-access/surface-electromiography-semg-in-the-assessment-and-treatment-of-pelvicfloor-muscles-the-importance-of-signal-normalization-and-pr-2165-7025-1000341.php?aid=89226

 1. Oleksy Ł, Bylina D, Mika A, Sołtan J, Kielnar R. The relationship between Lumbo-Pelvic-Hip Complex and knee joint dysfinction. Journal of Novel Physiotherapy. 2018,8:e149

https://www.omicsonline.org/open-access/the-relationship-between-lumbopelvichip-complex-and-knee-joint-dysfunctions-2165-7025-1000e149-98007.html

 1. Oleksy Ł, Mika A, Kielnar R, Czarny W. Hamstring strain injury – testing and occurrence prediction. Journal of General Practice. 2018,6:e121.

https://www.hilarispublisher.com/open-access/hamstring-strain-injurytesting-and-occurrence-prediction-2329-9126-1000e121.pdf

 1. Oleksy Ł, Czarny W, Bajorek W, Król P, Mika A, Kielnar R. The evaluation of shoulder muscle fatigue in valleyball players. Journal of Novel Physiotherapy 2018,8:2.

https://www.omicsonline.org/open-access/the-evaluation-of-shoulder-muscle-fatigue-in-volleyball-players-100576.html

 1. Oleksy Ł, Mika A, Kielnar R, Pruszczyński B. Are Low-Demand Tasks Appropriate for Comprehensive Movement Pattern Evaluation and Injury Risk Prediction? Journal of Novel Physiotherapies. 2018. Vol 8, iss. 5, e 153

https://www.omicsonline.org/open-access/are-lowdemand-tasks-appropriate-for-comprehensive-movement-pattern-evaluation-and-injury-risk-prediction-2165-7025-1000e153-105118.html

 1. Woźniacka R, Oleksy Ł, Jankowicz-Szymańska A, Mika A, Kielnar R, Stolarczyk A. The association between high-arched feet, plantar pressure distribution and body posture in young women. Sci Rep. 2019;9(1):17187. Published 2019 Nov 20.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-53459-w

 1. Oleksy Ł, Wojciechowska M, Mika A, Antos E, Bylina D, Kielnar R, Pruszczyński B, Stolarczyk A. Normative values for Glazer Protocol in the evaluation of pelvic floor muscle bioelectrical activity. Medicine (Baltimore). 2020 Jan;99(5):e19060.

https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2020/01310/Normative_values_for_Glazer_Protocol_in_the.101.aspx

 1. Rojek A, Mika A, Oleksy Ł, Stolarczyk A, Kielnar R. Effects of Exoskeleton Gait Training on Balance, Load Distribution, and Functional Status in Stroke: A Randomized Controlled Trial. Front Neurol. 2020;10:1344. Published 2020 Jan 15.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2019.01344/full