LABORATORIUM BADAŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I KRĘGOSŁUPA