SKN Medycyny w Stanach Nagłych

Studenckie Koło Naukowe Medycyny w Stanach Nagłych

Studenckie Koło Naukowe Medycyny w Stanach Nagłych powstało w 2017 roku, założone przez dr hab. Pawła Więcha. Obecnymi opiekunami koła są: dr hab. Paweł Wiech, dr Izabela Sałacińska oraz mgr Aneta Lesiak.

SKN Medycyny w Stanach Nagłych ma na celu rozwijanie i pogłębianie zainteresowań pracą naukową i badawczą w zakresie klinicznych aspektów stanów zagrożenia życia, promowanie innowacyjnych metod działania z pacjentem w zagrożeniu zycia oraz organizowanie spotkań naukowych, seminariów, praktyk, konferencji a także sesji naukowych oraz warsztatów.

Członkowie koła publikują prace tworzone w ramach działalności koła naukowego oraz występują czynnie w konferencjach. Członkiem SKN Medycyny w Stanach Nagłych może być każdy student Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach aktualnego członkostwa mamy studentów z kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo, Lekarski cz Zdrowie Publiczne.

 

Link do fanpage koła:     https://www.facebook.com/profile.php?id=100063636787207

Instagram:https://www.instagram.com/sknmedycynywstanach/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D&fbclid=IwAR0SEL61AIoyPlmquRgQ2RXxNLAD1ghYznm6O-5qhhSDwYDDZkaYFyzzcmE

 

Publikacje:

Iwanicka Ewelina, Więch Paweł, Magoń Magdalena, Guty Edyta, Kucaba Grzegorz, Muster Marek. Influence of selected socio-demographic factors on the cardiopulmonary resuscitation effectiveness. Emergency Medical Service 2022, 9, 31-36.

Więch Paweł, Muster Marek, Godek Łukasz, Sałacińska Izabela, Guty Edyta, Kucaba Grzegorz, Bazaliński Dariusz. The Relationship between Selected Body Composition Components and Cardiopulmonary Resuscitation Parameters in Nurses: An Observational Simulation Study. Journal of Clinical Medicine 2022; 11, 49.

Wit Szymon, Więch Paweł, Kłęk Marta, Muster Marek, Kucaba Grzegorz. Effectiveness of Supraglottic Airways Management Among Paramedics. Emergency Medical Service 2021; 8, 150-154.

Wójcik Anna, Więch Paweł, Ożóg Barbara, Binkowska-Bury Monika, Bazaliński Dariusz. Effectiveness of endotracheal intubation among system nurses under simulated conditions - pilot studies. Pielęgniarstwo XXI wieku 2021; 20, 77-81.

Iwanicka Ewelina, Więch Paweł, Sałacińska Izabela, Przybek-Mita Joanna. Effectiveness of selected alternative methods of airway management by the nursing staff. Pielęgniarstwo XXI wieku 2021; 20, 89-94.

Majder Klaudia, Więch Paweł, Zaleska Joanna, Sałacińska Izabela, Bazaliński Dariusz. Organ transplantology - opinions and attitudes of medical and humanities students. Medical Science Pulse 2020; 14, 25-30.

Majder Klaudia, Więch Paweł, Wojniak Agnieszka, Bazaliński Dariusz. Knowledge and skills in chest auscultation among nurses. Wiedza i umiejętności z zakresu osłuchiwania klatki piersiowej wśród pielęgniarek. Pielęgniarstwo XXI wieku 2020; 19, 251-257.

Gajdek Małgorzata, Bazaliński Dariusz, Sałacińska Izabela, Więch Paweł. Uwarunkowania socjodemograficzne oceny świadczeń zdrowotnych udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego/W: Współczesne kierunki badań w naukach o zdrowiu / pod redakcją Lidii Perenc; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2020, 377-390.

Więch Paweł, Sałacińska Izabela, Muster Marek, Bazaliński Dariusz, Kucaba Grzegorz, Fąfara Anna, Przybek-Mita Joanna, Januszewicz Paweł. Use of Selected Telemedicine Tools in Monitoring Quality of In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitation : A Prospective Observational Pilot Simulation Study. Medical Science Monitor 2019; 25, 2520-2526.

Więch Paweł, Muster Marek, Bazaliński Dariusz, Kucaba Grzegorz, Sałacińska Izabela, Januszewicz Paweł, Wołoszczuk-Gębicka Bogumiła. A pilot, prospective, randomized trial to evaluate the influence of telemedicine training on the CPR quality provided by the nurses. American Journal of Emergency Medicine 2018; 36, 1913-1914.

Bazaliński Dariusz, Marciniec Izabela, Sałacińska Izabela, Przybek-Mita Joanna, Więch Paweł. Doświadczenie uporczywej terapii w pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach intensywnej terapii : doniesienia wstępne. Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12, 52-61.

Więch Paweł, Muster Marek, Bazaliński Dariusz, Kucaba Grzegorz, Sałacińska Izabela, Binkowska-Bury Monika.Wybrane parametry jakości ucisku i relaksacji klatki piersiowej wykonywanej przez personel pielęgniarski w ramach pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia - badanie pilotażowe. Medycyna Rodzinna 2018; 21, 328-334.

Więch Paweł, Rozborska Paulina, Bazaliński Dariusz, Sałacińska Izabela, Januszewicz Paweł. The usefulness of the virtual patient program in the nursing care of patients with anaphylactic shock - case report. Progress in Health Sciences 2018; 8, 220-225.

 

Konferencje studenckie:

 

Miejsce: Chełm

Termin: 14 grudnia 2022

Organizator: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Tytuł konferencji: „Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego”

Autorzy pracy: Barbara Tomaszek, Nikola Król i Aleksandra Jeńć,  Aleksandra Roztoczyńska, Joanna Serwińska, Paweł Więch

Tytuł pracy: Czynniki, które wpływają na przeżycie pacjentów SOR zakwalifikowanych do pomocy natychmiastowej w systemie triage.

 

Miejsce: Chełm

Termin: 14 grudnia 2022

Organizator: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Tytuł konferencji: „Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego”

Autorzy pracy:  Aleksandra Łoś, Martyna Orzechowska, Magdalena Pihut, Paweł Więch

Tytuł pracy: Koronarografia jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia

 

Miejsce: Chełm

Termin: 14 grudnia 2022

Organizator: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Tytuł konferencji: „Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego”

Autorzy pracy:  Patrycja Przebieradło, Karolina Miś i Sylwia Nykiel, Gabriela Mastyj

Tytuł pracy: Jakość życia i wsparcie społeczne pacjentów po wyłonieniu stomii w przebiegu leczenia chorób jelita grubego"

 

Miejsce: Chełm

Termin: 14 grudnia 2022

Organizator: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Tytuł konferencji: „Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego”

Autorzy pracy:  Diana Wisz, Aleksandra Tomkiewicz, Kinga Przybyło, Paweł Więch

Tytuł pracy: Wybrane czynniki warunkujące lęk i stres podczas badania rezonansu magnetycznego

 

 

Miejsce: RUŽOMBERK

Termin: 11-12. Listopad 2021.

Organizator: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Tytuł konferencji: RUŽOMBERSKÉ ZDRAVOTNÍCKE DNI 2021.

Autorzy pracy:  Więch, P., Wit, S., Kłęk, M.:

Tytuł pracy: Effectiveness of supraglottic airways management among paramedics

 

Miejsce: Warszawa

Termin: 24-15.06.2021

Organizator: Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Tytuł konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby

Autorzy pracy: Paweł Więch , Marek Muster, Magdalena Magoń, Ewelina Iwanicka, Grzegorz Kucaba

Tytuł pracy:  Wpływ wybranych czynników socjo demograficznych na jakość resuscytacji krążeniowo oddechowej wykonywanej przez funkcjonariuszy policji w trakcie pełnienia służby

 

Miejsce: Kielce

Termin: 15-17.04.2021

Organizator: Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Świętokrzyski

Tytuł konferencji: WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE

Autorzy pracy:

Anna Wójcik, Paweł Więch

Tytuł pracy:  Skuteczność intubacji dotchawiczej wśród pielęgniarek systemu w warunkach symulowanych

Sesja plakatowa

 

Miejsce: Kielce

Termin: 15-17.04.2021

Organizator: Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Świętokrzyski

Tytuł konferencji: WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE

Autorzy pracy:

Ewelina Iwanicka, Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Joanna Przybek-Mita

Tytuł pracy:  Skuteczność wybranych metod alternatywnego udrażniania dróg oddechowych przez personel pielęgniarski

Sesja plakatowa

 

Miejsce: Kielce

Termin: 15-17.04.2021

Organizator: Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Świętokrzyski

Tytuł konferencji: WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE

Autorzy pracy: Klaudia Majder, Paweł Więch, Agnieszka Wojniak, Dariusz Bazaliński

Tytuł pracy:  Wiedza i umiejętności z zakresu osłuchiwania klatki piersiowej wśród pielęgniarek

Sesja plakatowa

 

Miejsce: Kielce (on-line)

Termin: 19.11.2020

Organizator: UJK w Kielcach

Tytuł konferencji: I-sza Międzyuczelniana Konferencja

zwiększająca jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa

Temat konferencji:„Wymiana doświadczeń w zakresie symulacji medycznej”

Majder K. Sałacińska I. Bazaliński D. Muster M. Kucaba G. Więch P.

Tytuł pracy:  Wirtualny pacjent – symulacja w czasie pandemii

 

Miejsce: Kielce (on-line)

Termin: 19.11.2020

Organizator: UJK w Kielcach

Tytuł konferencji: I-sza Międzyuczelniana Konferencja

zwiększająca jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa

Temat konferencji:„Wymiana doświadczeń w zakresie symulacji medycznej”

Pietryszak A. Pietryszak P. Zatwarnicka A. Sałacińska I. Muster M. Kucaba G. Więch P.

Tytuł pracy:  Wpływ metronomu na jakość przedszpitalnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej w warunkach symulowanych.

 

Miejsce: Kielce (on-line)

Termin: 19.11.2020

Organizator: UJK w Kielcach

Tytuł konferencji: I-sza Międzyuczelniana Konferencja

zwiększająca jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa

Temat konferencji:

„Wymiana doświadczeń w zakresie symulacji medycznej”

Autorzy pracy: Iwanicka E. Więch P.

Tytuł pracy:  Zastosowanie scenariusza symulacyjnego w pielęgniarskiej opiece nad pacjentem pediatrycznym w stanie astmatycznym – studium przypadku

 

Miejsce: Rzeszów

Termin: 5.06.2019

Organizator: Studenckie Koło Symulacji Medycznej; Centrum Symulacji Medycznej; Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Tytuł konferencji: Studencka Konferencja Naukowa ,, neURon’’

Opiekunowie pracy: dr n. o zdr. Paweł Więch, mgr Izabela Sałacińska

Autorzy pracy: Ewelina Iwanicka, Paula Pica, Anna Mnich

Tytuł pracy: Użyteczność wybranych aplikacji medycznych w odniesieniu do stanu zdrowia populacji osób dorosłych.

 

Miejsce: Nowy Targ

Termin: 13.05.2019

Organizator: Studenckie Koło Symulacji Medycznej; Centrum Symulacji Medycznej; Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Tytuł konferencji: XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,, Zdrowie gwarantem jakości życia’’

Opiekunowie pracy: dr n. o zdr. Paweł Więch, mgr Izabela Sałacińska

Autorzy pracy: Ewelina Iwanicka, Paula Pica, Anna Mnich

Tytuł pracy: Wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u instruktorów i opiekunów dzici uczestniczących w hipoterapii

Miejsce: Lublin

Termin: 10-11.05.2019

Organizator: Studenckie Koło Symulacji Medycznej; Centrum Symulacji Medycznej; Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Tytuł konferencji: 7. Konferencja Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy

Opiekunowie pracy: dr n. o zdr. Paweł Więch, mgr Izabela Sałacińska

Autorzy pracy: Angelika Pietryszak, Paulina Pietryszak, Magda Pihut

Tytuł pracy: Użyteczność Oprogramowania MUSE w Opiece Pielęgniarskiej nad Pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc Powikłaną Ostrą Niewydolnością Oddechową