SKN Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “ Reh-Tech”

Nazwa Koła: Koło Naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych "Reh-Tech”

 

Rok założenia: 2019

 

Kierownik Koła Naukowego: Dr n. biol. Marta Kopańska

 

Opiekun Koła Naukowego: Dr n. biol. Marta Kopańska, mgr Filip Wołoszyn

 

Prezes Koła Naukowego: Krystian Mazur kmazur.fizjo@gmail.com

 

Statut-KN-Reh-Tech.pdf [94.77 KB]

 

Cele Koła i sposoby ich realizacji

 1. Celem Organizacji jest:
  1. Prowadzenie badań na temat innowacyjnych metod badania, diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń z zakresu schorzeń psychicznych, jak i fizycznych.
  2. Prowadzenie programów zwiększających świadomość społeczeństwa na temat nowych metod leczenia
  3. Organizacja wydarzeń, na których będą mogły być konsultowane nowatorskie metody leczenia, prowadzone konstruktywne dyskusje na temat nowych badań opublikowanych w czasopismach naukowych oraz na innych konferencjach naukowych o podobnej tematyce działalności naukowej
  4. Pomoc w realizacji badań o charakterze nowych technik rehabilitacyjnych oraz innowacyjnych metod leczenia schorzeń
  5. Koordynacja zespołów, które prowadzą badania w ramach pracy koła naukowego
  6. Koordynacji badań o podobnym charakterze prowadzonych na innych wydziałach oraz na innych uczelniach
 2. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie badań naukowych
  2. Publikacje naukowe
  3. Wystąpienia na konferencjach naukowych
  4. Opracowywanie nowych metod rehabilitacji
  5. Organizacja wydarzeń o charakterze uświadamiającym i o charakterze naukowym.

 

Zrealizowane projekty

 • Wpływ pandemii COVID-19 na jakość życia i aktywność fizyczną wśród studentów". Kamil Pietluch, Sara Półtorak, 01.01.2021
 • Ocena aktywności fizycznej oraz metod postępowania fizjoterapeutycznego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. Agnieszka Plec, Aleksandra Kielar, Marta Kasprzyk, Wiktoria Mytych, Michał Prokop, Data rozpoczęcia : 03/2020
 • “QEEG jako nowoczesne narzędzie diagnostyczne w planowaniu terapii biofeedback” Anna Łagowska, Marta Kopańska, Renata Skalska Izdebska, Joanna Czech, 2019
 • “Ocena poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi wśród kobiet powyżej 18 roku życia” Anna Łagowska, Natalia Leszczyńska, Barbara Kuduk, Wiktoria Mytych, Aleksandra Łyko, Klaudia Łukacz, 2020

 

Publikacje:

 1. Wołoszyn F., Mazur K., Mielniczuk M., Kopańska M.: Biofeedback As an Example of Modern Exercise Method Used in Cardiac Rehabilitation. Journal of integrative cardiology, 2021, ISSN 2674-2489
 2. Kopańska M, Banaś-Ząbczyk A, Łagowska A, Kuduk B, Szczygielski J. Changes in EEG Recordings in COVID-19 Patients as a Basis for More Accurate QEEG Diagnostics and EEG Neurofeedback Therapy: A Systematic Review. J Clin Med. 2021 Mar 22;10(6):1300.

 

Wystąpienia na konferencjach:

 

 • XIV Jesienne Dni Fizjoterapii. Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk, Anna Łagowska. Janów Lubelski, 25-27.10.2019 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rodzina - tożsamość i siła”. Wystąpienie pt. “ Rola rodziny w rehabilitacji w różnych okresach życia człowieka.” Anna Łagowska,

Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk.  Rzeszów, 28.10.2019 r.

 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa“MedMeeting”. Wystąpienie pt. "Ocena poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi wśród kobiet powyżej 18 roku życia." Barbara Kuduk, Anna Łagowska, Natalia Leszczyńska, Klaudia Łukacz, Aleksandra Łyko, Wiktoria Mytych, Rzeszów, 01.06.2020 r.
 • I Sesja Konferencji Kół Naukowych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienie pt. “Zmiany w zapisie EEG u pacjentów z COVID-19 jako podłoże do dokładniejszej diagnostyki QEEG i terapii EEG Neurofeedback. Przegląd piśmiennictwa.” Barbara Kuduk, Anna Łagowska, Rzeszów, 27-28.05.2021 r.
 • I Sesja Konferencji Kół Naukowych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienie pt. “Stosowanie Nowoczesnych Materiałów w Protetyce.” Mateusz Mielniczuk, Krystian Mazur. Rzeszów, 27-28.05.2021 r.
 • I Sesja Konferencji Kół Naukowych Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystąpienie pt. “Neurofeedback as a modern and effective method used in sports training.” Wiktoria Mytych. Rzeszów, 27-28.05.2021 r.
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa“MedMeeting”. Wystąpienie pt. “Uwarunkowania psychospołeczne wypalenia zawodowego wśród fizjoterapeutów.” Barbara Kuduk, Natalia Leszczyńska. Rzeszów, 01.06.2021 r.
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa“MedMeeting”. Wystąpienie pt. “Ocena aktywności fizycznej oraz metod postępowania fizjoterapeutycznego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego.” Agnieszka Pelc, Aleksandra Kielar, Marta Kasprzak, Wiktoria Mytych. Rzeszów, 01.06.2021 r.
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa“MedMeeting”. Wystąpienie pt. “Wpływ Covid-19 na jakość życia i aktywność fizyczną studentów.” Sara Półtorak, Kamil Pietluch. Rzeszów, 01.06.2021 r.

 

 

Inicjatywy:

 

 • “Dni otwarte Kolegium Nauk Przyrodniczych”, Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk, Anna Łagowska, Rzeszów, 19.12.2019
 • Szkolenie pt. "Świadomy się nie boi", Barbara Kuduk, Anna Łagowska, Natalia Leszczyńska, Klaudia Łukacz, Aleksandra Łyko, Wiktoria Mytych, Rzeszów, 04.11.2020
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "MedMeeting". Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk. 01.06.2020 r.
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "MedMeeting". Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk. 01.06.2021 r

Studenckie Koło Naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “ Reh-Tech”

Studenckie Koło Naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “ Reh-Tech”

242709479_4805289759521981_4390068913603397623_n.jpg [135.91 KB]

Studenckie Koło Naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “ Reh-Tech”

Studenckie Koło Naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “ Reh-Tech”