SKN Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia

Rok założenia: 2014 r      Logo SKN.jpg [73.32 KB]

 

Kierownik Koła Naukowego: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Sozańska

email: sozanska@ur.edu.pl

 

Opiekun Koła Naukowego: dr n. o zdr. Agnieszka Wiśniowska-Szurlej

email: agwisniowska@ur.edu.pl

 

Prezes Koła Naukowego: Karolina Milanowska – student kierunku Fizjoterapia

email: km112619@stud.ur.edu.pl

 

Ekspert naukowy oraz opiekun medyczny Koła Naukowego: dr hab. n.med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska

 

Nauczyciele akademiccy współpracujący i wspierający działalność naukową Koła :

dr Bernard Sozański – w zakresie statystyki medycznej

dr Justyna Brożonowicz – w zakresie fizjoterapii w geriatrii i fizjoprofilaktyki

 

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia

 

Cele Koła Naukowego i sposoby ich realizacji:

 

1. Celem Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia jest:

a) rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z:

 • profilaktyką i ochroną zdrowia osób w każdym wieku,
 • fizjoprofilaktyką,
 • zdrowiem publicznym,
 • rehabilitacją osób starszych,
 • edukacją i opieką nad osobami starszymi,
 • innymi zagadnieniami związanymi geriatrią i gerontoprofilaktyką.

b) podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,

c) prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych z obszarem działań Organizacji,

d) rozwój warsztatu pisania i publikowania prac naukowych, rozwijanie umiejętności kluczowych dla naukowca,

e) współpraca z innymi organizacjami o charakterze naukowym, społecznym, klinicznym,

f) podejmowanie działań na rzecz osób w każdym wieku wymagających rehabilitacji, usprawniania oraz osób w każdym wieku w zakresie profilaktyki zdrowia i edukacji zdrowotnej itp.

 

2. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia jest realizuje swoje cele poprzez:

a) zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu geriatrii i profilaktyki zdrowia,

b) organizowanie spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą rehabilitacją i fizjoterapią (konferencje, wykłady, seminaria),

c) współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii w geriatrii oraz profilaktyce zdrowia, jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów osoby starszej i promocji zdrowia,

d) organizowanie oraz udział w konferencjach i szkoleniach naukowych poświęconych zagadnieniom związanych z rehabilitacją i profilaktyką zdrowia.

 

„MedMeeting” - pierwsza konferencja internetowa dla studentów zrzeszonych w kołach naukowych – inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia i Koła Naukowego Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “Reh-Tech”.

Czytaj więcej: https://www.facebook.com/MedMeeting-113280233706166/

Projekty społeczne:

Studenckie konsultacje z zakresu fizjoterapii i fizjoprofilaktyki dla Seniorów - załącznik

Realizowane projekty badawcze:

 1. Ocena efektywności masażu rozluźniającego karku w terapii napięciowych bólów głowy przy pomocy EEG.
 2. Ocena związku pomiędzy jakością snu a obrazem QEEG oraz czynnikami środowiskowymi i osobowymi u osób w wieku 60 lat i więcej.
 3. Wpływ pandemii COVID-19 na dobrostan psychofizyczny oraz zachowania prozdrowotne Polaków.
 4. Ocena aktywności fizycznej, jakości snu i poziomu stresu u studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Ocena stanu psychofizycznego oraz jakości życia osób starszych mieszkających w domach pomocy społecznej w Rzeszowie.
 6. Tłumaczenie oraz walidacja skali Wheelchair Users Shoulder Pain Index (WUSPI).
 7. Ocena występowania bólu barku u koszykarzy na wózkach oraz skuteczności autorskiego programu prewencyjnego urazów barku za pomocą skali WUSPI.
 8. Ocena efektów rehabilitacji kardiologicznej u osób starszych po zabiegach kardiochirurgicznych.
 9. Ocena efektów rehabilitacji u pacjentów z chorobami przewlekłymi.
 10. Wpływ aktywności fizycznej na jakość snu u osób w podeszłym wieku.
 11. Ocena wykorzystania aplikacji mobilnych przez seniorów na terenie Podkarpacia.

Zakończone projekty badawcze:

 1. Ocena funkcjonowania i niepełnosprawności pacjentów z bólami kręgosłupa w odcinku L-S za pomocą Core Set Low Back Pain opartego na ICF.
 2. Ocena efektów wieloskładnikowego zindywidualizowanego programu fizjoterapeutycznego u pacjentów w hospicjum domowym.
 3. Ocena zdolności do pracy, niepełnosprawności oraz jakości życia osób pracujących w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w Polsce.
 4. Ocena zachowań prozdrowotnych starszych kobiet i mężczyzn.
 5. Ocena wpływu rehabilitacji na stan psychofizyczny i jakość życia osób starszych objętych opieką instytucjonalną.
 6. Ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych.
 7. Ocena poziomu aktywności fizycznej i stanu psychofizycznego osób starszych mieszkających na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Publikacje:

Ćwirlej-Sozańska A.,  Wójcik O., Wójcik J., Mól M., Kolasa T.: The influence of static stretching of specific lower limb muscle groups on the jump height parameter of volleyball players aged 16-17: a pilot study. Advances in Rehabilitation 2021. p-ISSN: 0860-6161, e-ISSN: 1734-4948. DOI:10.5114/areh.2021.102315

http://www.advrehab.org/The-influence-of-static-stretching-of-specific-lower-limb-muscle-groups-on-the-jump-height-parameter-of-volleyball-players-aged-16-17-a-pilot-study,125,42891,0,1.html

Ćwirlej-Sozańska A., Widelak M., Wiernasz M., Wawrzykowska I., Turkosz N.: An assessment of the work ability, disability and quality of life of working people of pre-retirement and retirement age in Poland – a cross-sectional pilot study. International Journal Of Occupational Medicine and Environmental Health 2021; 34(1): (17 s.). p-ISSN: 1232-1087, e-ISSN: 1896-494X. DOI: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01591

http://ijomeh.eu/An-assessment-of-the-work-ability-disability-and-quality-of-life-of-working-people,126620,0,2.html

Ćwirlej-Sozańska A., Wójcicka A., Kluska E., Stachoń A., Żmuda A.: Assessment of the effects of a multi-component, individualized physiotherapy program in patients receiving hospice services in the home. BMC Palliative Care 2020;  19 (iss. 1):101. p-ISSN: 1472-684X. DOI: 10.1186/s12904-020-00600-6

https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-020-00600-6

Szmul  G., Kowal  J., Sozański B., Wiśniowska-Szurlej A., Ćwirlej-Sozańska A.: Assessment of the quality of life and the relationship between its level and sociodemographic factors and physical activity in the group of patients with Parkinson's disease.  Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation 2019; 33 (iss. 4): 43-50. p-ISSN: 0860-6161, e-ISSN: 1734-4948. DOI: 10.5114/areh.2019.89826

http://www.advrehab.org/Assessment-of-the-quality-of-life-and-the-relationship-between-its-level-and-sociodemographic-factors-and-physical-activity-in-the-group-of-patients-with-Parkinson-s-disease,125,38621,0,1.html

Ćwirlej-Sozańska A., Wiśniowska-Szurlej A., Kołodziej G., Chmura K., Ochojska D., Wilmowska-Pietruszyńska A., Sozański B.: An analysis of social competences of professionally active physiotherapists in southeastern Poland - a pilot study. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation 2019; 31(1): 5-14. p-ISSN: 0860-6161, e-ISSN: 1734-4948. DOI: 10.5114/areh.2019.84183

http://www.advrehab.org/An-analysis-of-social-competences-of-professionally-active-physiotherapists-in-southeastern-Poland-a-pilot-study,125,36271,0,1.html

Gabriela Szmul, Agnieszka Podufały, Faustyna Pych, Agnieszka Wójcicka, Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Bernard Sozański. Assessment of the correlations between the level of physical activity and sociodemographic factors, functional capabilities and cognitive capabilities of elderly persons from south-eastern Poland. Postępy Rehabilitacji 2018; 4:5-11.

http://www.advrehab.org/Assessment-of-the-correlations-between-the-level-of-physical-activity-and-sociodemographic-factors-functional-capabilities-and-cognitive-capabilities-of-elderly-persons-from-south-eastern-Poland,125,35989,0,1.html

Anna Skubal, Izabela Sudoł, Gabriela Ciąpała, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Anna Wilmowska-Pietruszyńska. Ocena sprawności funkcjonalnej
i ryzyka upadków osób starszych z otępieniem lekkiego i średniego stopnia. Medical Review 2016;14(4):427-438.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.mhp-30e3d650-72a5-409c-aa3f-c643f88cf1cd

 

Wystąpienia na konferencjach:

 1. Patryk Górniak, Karol Górski, Krystian Jurek, Agnieszka Ćwirlej- Sozańska, Justyna Kilian. Wpływ wybranych form masażu na zmiany w zapisie EEG. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MedMeeting”, Rzeszów 1.06.2021
 2. Żołyniak Aleksandra, Ćwirlej-Sozańska Agnieszka. Ocena wykorzystania aplikacji mobilnych przez seniorów na terenie Podkarpacia.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MedMeeting”, Rzeszów 1.06.2021
 3. Sozański Bernard, Ćwirlej-Sozańska Agnieszka, Wiśniowska-Szurlej Agnieszka, Jurek Krystian, Górniak Patryk, Górski Karol, Englert-Bator Anna, Perenc Lidia. Reakcje psychologiczne i powiązane z nimi czynniki w pierwszej fazie epidemii koronavirusa COVID-19 w Polsce. XII INTERNATIONAL DAYS OF REHABILITATION Needs and Standards of Rehabilitation Rzeszów, 11th – 12st February 2021
 4. Krystian Jurek, Patryk Górniak, Karol Górski, Agnieszka Wiśniowska - Szurlej, Bernard Sozański, Lidia Perenc, Anna Englert-Bator, Agnieszka Ćwirlej – Sozańska. Wpływ pandemii COVID-19 na dobrostan psychofizyczny Polaków – doniesienie wstępne. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MedMeeting”, Rzeszów 1.06.2020
 5. Szymborn Paulina, Szpunar Magdalena, Szyszka Dominika, Świątek Aleksandra, Tatar Kinga, Sozański Bernard, Wiśniowska-Szurlej Agnieszka, Ćwirlej-Sozańska Agnieszka. Assessment of the impact of environmental barriers on the prevalence of disability in people over 60 years of age. XI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 28.02-1.03.2019r. Rzeszów.
 6. Olaf Wójcik, Wioleta Dąbrowska. Program prewencyjny urazów barku u koszykarzy na wózkach- wstęp do badań randomizowanych. I Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5.06.2019, Rzeszów.
 7. Martyna Węgrzyniak. Ocena funkcjonowania i niepełnosprawności pacjentów z bólami kręgosłupa w odcinku L-S za pomocą Core Set Low Back Pain opartego na ICF. I Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5.06.2019, Rzeszów.
 8. Paulina Szymborn, Dominika Szyszka, Aleksandra Świątek, Magdalena Szpunar, Kinga Tatar, Gabriela Gurgacz. Wpływ czynników środowiska na występowanie niepełnosprawności u osób powyżej 65 roku życia. I Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5.06.2019, Rzeszów.
 9. Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk. Biofeedback jako metoda pomocy osobom starszym z deficytami neurologicznymi. I Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5.06.2019, Rzeszów.
 10. Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk. Biofeedback jako metoda pomocy rodzinie z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Rodzina zagrożona dysfunkcjami. Metody pomocy i wsparcia” 28.05.2019, Rzeszów.
 11. Aleksandra Świątek. Wpływ wykształcenia na rozwój zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Parkinsona – badanie pilotażowe. X Jubileusze Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 8-9.02.2018, Rzeszów.
 12. Gabriela Szmul, Magoń Grzegorz, Uszyński Marcin. Wpływ 8-tygodniowej funkcjonalnej elektrostymulacji (FES) na poziom siły i wytrzymałości mięśni kończyn dolnych oraz prędkość chodu u osoby chorującej na stwardnienie rozsiane poruszającej się przy użyciu laski - opis przypadku. X Jubileusze Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 8-9.02.2018, Rzeszów.
 13. Dominika Szyszka. Ocena wpływu parametrów równowagi na funkcję chodu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. X Jubileusze Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 8-9.02.2018, Rzeszów.
 14. Anna Skubal, Gabriela Ciąpała, Izabela Sudoł. Ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych. IX Majówka z Fizjoterapią, 12-13.05.2016, Lublin.
 15. Elżbieta Trzyna, Monika Grabarz, Wioletta Borucka. Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w profilaktyce i eliminacji skutków Wielkich Zespołów Geriatrycznych. III Ogólnopolska Konferencja Medycznych Kół Naukowych w Rzeszowie, 16.01.2015, Rzeszów.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Wyróżnienie za pracę pt.: Biofeedback jako metoda pomocy osobom starszym z deficytami neurologicznymi. Krystian Mazur, Mateusz Mielniczuk. I Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5.06.2019, Rzeszów.
 2. Wyróżnienie za pracę pt.: Assessment of the impact of environmental barriers on the prevalence of disability in people over 60 years of age. Szymborn Paulina, Szpunar Magdalena, Szyszka Dominika, Świątek Aleksandra, Tatar Kinga, Sozański Bernard, Wiśniowska-Szurlej Agnieszka, Ćwirlej-Sozańska Agnieszka. XI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 28.02-1.03.2019, Rzeszów.
 3. Nagroda główna za pracę pt.: Wpływ czynników środowiska na występowanie niepełnosprawności u osób powyżej 65 roku życia. Paulina Szymborn, Dominika Szyszka, Aleksandra Świątek, Magdalena Szpunar, Kinga Tatar, Gabriela Gurgacz. I Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5.06.2019, Rzeszów.
 4. 5 miejsce dla zespołu w składzie: Gabriela Szmul, Agnieszka Podufały, Faustyna Pych, Agnieszka Wójcicka, Gerard Sokołowski i Tomasz Obal na VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, 25.11.2017, Warszawa.
 5. II nagroda w sesji studenckiej za pracę pt.: Ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych. Ann Skubal, Gabriel Ciąpała, Izabela Sudoł. IX Majówka z Fizjoterapią, 12-13.05.2016, Lublin.  
 6. III nagroda w sesji studenckiej za pracę pt.: Wpływ wybranych czynników demograficznych na równowagę i prędkość chodu u osób starszych. Monika Grabarz. IX Majówka z Fizjoterapią, 12-13.05.2016, Lublin.
 7. 7 miejsce Studentek Sylwii Kozielec i Joanny Szlachetki na V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, 21.11.2015, Warszawa.     

Inicjatywy:

 1. Akcja - „Świadomy się nie boi” – szkolenie zorganizowane dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, 15.11.2019, Rzeszów. Więcej
 2. „MedMeeting” - organizacja pierwszej konferencji internetowej dla studentów zrzeszonych w kołach naukowych – inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia i Koła Naukowego Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “Reh-Tech”.

Inne aktywności:

 1. Udział w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. 16.11.219, Warszawa. Zespół w składzie: Wioleta Dąbrowska, Olaf Wójcik, Jan Wójcik, Wioletta Mazur, Justyna Kantor, Sylwia Kipczak, Aleksandra Żołyniak, Anna Wojnarska, Zuzanna Śliwka.
 2. Pomoc w organizacji uroczystości Jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR, 21.05.2019, Rzeszów
 3. Cykliczna pomoc w organizacji „Uniwersyteckiego Tygodnia Zdrowia i Sportu”, 11.04.2019, Rzeszów oraz 24.04.207, Rzeszów.
 4. SKN w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia wziął udział w PIKNIKU NAUKOWYM EKSPLORACJE 2021 http://www.pikniknauki.ur.edu.pl/

  Studenci Koła przygotowali 2 niezwykle interesujące wykłady dla uczestników Pikniku:

  „Czym tak właściwie jest higiena kręgosłupa? Fakty i mity na temat prewencji schorzeń kręgosłupa”   Więcej

  „ Zdrowe  podejście  do  nauki  i  żywienia”   Więcej

 

Zdjęcia:

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia

2 neuron 5.06.19.jpg [217.47 KB]

I Studencka Konferencja Naukowa „neURon”,  Rzeszów, 5.06.2019

neuron 5.06.19.jpg [237.14 KB]

I Studencka Konferencja Naukowa „neURon”,  Rzeszów, 5.06.2019

utw 21.05.19.jpg [166.26 KB]

Dzień Seniora w ramach Jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR, Rzeszów, 21.05.2019

tsp 11.04.19.jpg [287.44 KB]

Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu, Rzeszów, 11.04.2019

2 tsp 11.04.19.jpg [265.09 KB]

Uniwersytecki Tydzień Zdrowia i Sportu, Rzeszów, 11.04.2019