SKN Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS”

Studenckie Koło Naukowe Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS”

Studenckie Koło Naukowe Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS”

Studenckie Koło Naukowe Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS” jest nowo powstałym Kołem przy Pracowni Terapii Wad PostawyKatedrze Fizjoterapii, Instytucie Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opiekun SKN: dr hab. Katarzyna Walicka-Cupryś, prof. UR.

Kontakt: kwcuprys@ur.edu.pl

 

Skład Zarządu SKN:

Przewodnicząca: Agnieszka Pelc

Zastępca przewodniczącej: Natalia Leszczyńska

Sekretarz: Mirosław Pasierb

Kontakt: sknhabitus.urz@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/8Q2XPpTHg395W3g36

Najważniejsze obszary badawcze:

  • Nieinwazyjne metody oceny funkcji ciała i składu masy ciała na potrzeby fizjoterapii;
  • Ocena budowy i równowagi ciała;
  • Ocena postawy ciała w obrębie tułowia, kończyn dolnych oraz stóp w różnych jednostkach chorobowych;
  • Częstość występowania zaburzeń w obrębie mięśni posturalnych i jej wpływ na organizm ze szczególnym uwzględnienie problemów uroginekologicznych

Zakres działań SKN:

  • Prowadzenie badań na temat innowacyjnych metod badania, diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń mających znaczący wpływ na postawę ciała człowieka;
  • Prowadzenie programów zwiększających świadomość społeczeństwa na temat nowych metod leczenia zaburzeń postawy ciała;
  • Organizacja wydarzeń, na których będą konsultowane nowatorskie metody leczenia, diagnostyki na potrzeby fizjoterapii, prowadzone konstruktywne dyskusje na temat nowych badań opublikowanych w czasopismach naukowych oraz na innych konferencjach naukowych o podobnej tematyce działalności naukowej.
  • I wiele więcej

Studenckie Koło Naukowe Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS”

Studenckie Koło Naukowe Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS”

Studenckie Koło Naukowe Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS”

Studenckie Koło Naukowe Fascynacje Postawą Ciała „HABITUS”