SKN Opieka nad Osobami Starszymi

logo.jpg [56.44 KB]

 

Studenckie Koło Naukowe Opieki nad Osobami Starszymi powstało w 2015 roku, założone przez dr hab. Monikę Binkowską-Bury. Obecnymi opiekunami koła są: dr hab. Dariusz Bazaliński, dr hab. Paweł Więc oraz dr Izabela Sałacińska. SKN Opieki nad Osobami Starszymi ma na celu;

 • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań pracą naukową i badawczą w zakresie klinicznych aspektów opieki nad osobami starszymi,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie opieki nad seniorami,
 • organizacją opieki długoterminowej oraz paliatywnej,
 • promowanie innowacyjnych metod leczenia ran przewlekłych.
 • organizowanie spotkań naukowych, seminariów, praktyk, konferencji a także sesji naukowych oraz warsztatów.

Członkowie koła publikują prace tworzone w ramach działalności koła naukowego oraz występują czynnie w konferencjach. Członkiem SKN Opieki nad Osobami Starszymi może być każdy student Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Promocja koła naukowego          link do fanpage koła:     https://www.facebook.com/kolonaukoweopiekinadosobamistarszymi/

Publikacje:

Bazaliński D., Niemiec W.:  Owrzodzenie Marjolin.  Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2017, 1-2. 18-19

Bazaliński D., Kamińska N., Kózka M.: Zastosowanie systemu TIME w leczeniu rany przedramienia z powodu założonego dostępu dożylnego. Magazyn Pielęgniarki i Położnej; 2017;6; 24-26

Bazaliński D., Pociask K.: Zmęczenie w chorobie nowotworowej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. – 2017; 3: 24-26.

Anna Krawiec, Magdalena Karnas, Dariusz Bazaliński: Jak działają larwy lucilia sericata i dlaczego warto je stosować?. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2018;11;20-21

Dariusz Bazaliński , Klaudia Pelczar: Oczyszczanie ran - profesjonalana opieka w domu pacjenta. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2018; 7-8;14-16 

Bazaliński D., Zięba K., Gilecka K., Zebzda E.: Na czym polega profesjonalna opieka nad pacjentem z  zakażonym owrzodzeniem goleni leczonym przy użyciu kontrolowanego ujemnego podciśnienia (NPWT)? Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2018; 5; 14-17

Dariusz Bazaliński, Anna Krawiec, Klaudia Pelczar, Mateusz Skórka: Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w technologii TLC w terapii podciśnieniowej odleżyn w warunkach domowych Biblioteka Faktów 2019: 1:  7-9 (ISSN 2081-8599)

Dariusz Bazaliński, Klaudia Granat, Anna Skwarcan, Irena Rzepka: Ujemne kontrolowane ciśnienie w „zarządzaniu” raną a pacjent  u kresu życia. Magazyn Pielęgniarki i Położnej; 2019;5; 14-16

Skórka M., Bazaliński D., Kucharzewski M.: Zastosowanie wybranych innowacyjnych metod miejscowego leczenia przewlekł ej rany w chorobie Buergera – opis przypadku. Forum Leczenia Ran. 2020; 1 (1); 27-32

Bazaliński D. Krawiec A., Kucharzewski M, Wiech P.:  Negative Pressure Wound Therapy in Pyoderma  Gangrenosum Treatment. Am J Case Rep 2020; 21:e922581 : DOI: 10.12659/AJCR.922581

 

Konferencje studenckie

 

 1. Katarzyna Sacha, Dariusz Bazaliński; 30.05. 2016. Obwodowy dostęp dożylny- historia i współczesność. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Rzeszów
 2. Natalia Kamińska, Dariusz Bazaliński: 30.05. 2016. Miejscowe uszkodzenie tkanek związane z utrzymaniem dostępu dożylnego – studium przypadku. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Rzeszów
 3. Monika Witek Dariusz Bazaliński, Paweł Więch: 30.05. 2016. Wiarygodność pomiaru glikemii włośniczkowej z pierwszej kropli krwi – praca wyróżniona przez komisję. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Rzeszów
 4. Natalia Kamińska, Dariusz Bazaliński; 17.05. 2017. Wybrane metody oczyszczania tkanek w ranach przewlekłych - studium dwóch przypadków. Konferencja studenckich kół naukowych Sanok
 5. Kamila Waga Dariusz Bazaliński; 17.05.2017. Przydatność termowizji w leczeniu ran przewlekłych w warunkach opieki długoterminowej - opis dwóch przypadków. Konferencja studenckich kół naukowych Sanok
 6. Dorota Kata, Dariusz Bazaliński: 17.05.2017. Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu rany przewlekłej podudzia. Konferencja studenckich kół naukowych Sanok
 7. Anna Krawiec, Natalia Kamińska, Anna Skwarcan, DariuszBazaliński: 5.02.2018. Wybrane problemy zdrowotne w przebiegu przewlekłej rany o charakterze piodermia zgorzelinowa u pacjenta geriatrycznego - opis przypadku. I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt.  "Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku" Sesja plakatowa Jarosław
 8. Ewelina Maliborska, Magdalena Wołkowicz, Izabela Sałacińska, Paweł Więch, Dariusz Bazaliński: 5.02.2018. Występowanie odleżyn w okresie okołooperacyjnym u osób w wieku podeszłym poddanych alloplastyce stawu biodrowego. I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt.  "Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku" Sesja plakatowa Jarosław
 9. Kamińska N., Zebzda E., Bazaliński D.: 5.02.2018. Zastosowanie systemu TIME w leczeniu ran przewlekłych u pacjentów w wieku podeszłym w oparciu o wytyczne PTLR – studium dwóch przypadków. I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt.  "Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku" Sesja plakatowa Jarosław
 10. Monika Rachwał, Klaudia Granat, Dariusz Bazaliński: 6.04.2018. Zalety i wady stosowania kontrolowanego podciśnienia w opiece niestacjonarne. VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” Katowice
 11. Anna Skwarcan, Patrycja Szwedo, Dariusz Bazalińśki: 6.04.2018 Zastosowanie terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych. VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”. Katowice
 12. Anna Krawiec, Magdalena Zając, Klaudia Pelczar, Dariusz Bazaliński: 6.04.2018. Model opieki wg  D. Orem nad pacjentem geriatrycznym z raną o charakterze piodermii zgorzelinowej – studium przypadku. VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” Katowice
 13. Anna Krawiec. Klaudia Pelczar, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. Jak dobrać opatrunek na ranę przewlekłą opierając się na koncepcji TIME. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych  "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie" Rzeszów
 14. Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. Pułapki kliniczne związane z leczeniem ran przewlekłych, czyli „kompleksowe” spojrzenie na ranę a praktyka pielęgniarska oczami studenta pielęgniarstwa. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych  "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie" Rzeszów
 15. Klaudia Pelczar, Anna Krawiec, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. „Już dzisiaj ci się uda praktyka czyni cuda”- czyli oczyszczanie rany w warunkach domowych oczami i ręką studenta. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie". Rzeszów
 16. Magdalena Zając, Anna Krawiec, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. Pacjent geriatryczny z piodermią zgorzelinową- kierunki opieki pielęgniarskiej w oparciu o model opieki Doroty Orem. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie" Rzeszów
 17. Klaudia Granta, Monika Rachwał, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. Czy można bezpiecznie prowadzić terapię kontrolowanym ujemnym ciśnieniem w opiece niestacjonarnej? VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie" Rzeszów
 18. Katarzyna Sacha, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. Obciążenie opiekunów dzieci przewlekle chorych a otrzymywane wsparcie społeczne. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych  "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie" Rzeszów
 19. Magdalena Kołodziej, Ewelina Zebzda, Klaudia Zięba, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. Zarządzanie raną u kresu życia-studium dwóch przypadków. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie" Rzeszów
 20. Patrycja Szwedo, Anna Skwarcan, Dariusz Bazaliński: 1.06.2018. Zasadność stosowania terapii biologicznej w procesie oczyszczenia ran przewlekłych. VI Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych "Człowiek, zdrowie, rodzina - wychowanie, opieka, wsparcie" Rzeszów
 21. Anna Krawiec, Klaudia Pelczar Dariusz Bazaliński; Primary Wound Dresing dlaczego go stosujemy w opiece paliatywnej i długoterminowej, studium trzech przypadków. II Forum Leczenia Ran. Zakopane 11-13.10.2018
 22. Anna Krawiec, Klaudia Pelczar Dariusz Bazaliński: Leczenie biologiczne (MTD) w warunkach opieki domowej – prowadzenie warsztatów. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA - ROZSZERZAMY FORMUŁĘ Poznań 17-18 maj 2019
 23. Magdalena Zając, Klaudia Pelczar, Mateusz Skórka Dariusz Bazaliński: Zastosowanie terapii larwalnej oraz kontrolowanego ujemnego ciśnienia w leczeniu kikuta kończyny dolnej – Case Study. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA - ROZSZERZAMY FORMUŁĘ Poznań 16 maj 2019 - Sesja studencka. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA - ROZSZERZAMY FORMUŁĘ Poznań 16 maj 2019-Sesja studencka
 24. Edyta Lasek, Anna Krawiec, Klaudia Pelczar Dariusz Bazaliński: Zastosowanie kontrolowanego ujemnego ciśnienia w miejscowym leczeniu zakażonych odleżyn w przebiegu pourazowej paraplegii – Case Study.” III miejsce za najlepszą pracę. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA - ROZSZERZAMY FORMUŁĘ Poznań 16 maj 2019-Sesja studencka
 25. Magdalena Rachwał, Klaudia Granat, Dariusz Bazaliński: Terapia NPWT jako metoda poprawy jakości życia chorych z raną przewlekłą. XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zdrowie gwarantem jakości życia"13 maj 2019 Nowy Targ
 26. Edyta Lasek, Daria Kardyś, Dariusz Bazaliński: Zmęczenie chroniczne w grupie osób leczonych onkologicznie. XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zdrowie gwarantem jakości życia" 13 maj 2019 Nowy Targ
 27. Anna Skwarcan, , Patrycja Szwedo, Dariusz Bazaliński: Czy miejscowe oczyszczenie rany z wykorzystaniem larw Lucilia sericata może poprawić jakość życia pacjenta? XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zdrowie gwarantem jakości życia" 13 maj 2019 Nowy Targ
 28. Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński: Najczęściej stosowane opatrunki specjalistyczne w trudno gojących się ranach w opiece domowej - doświadczenia własne. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” 22 marzec 2019 katowice
 29. Patrycja Szwedo, Anna Skwarcan, Mateusz Skórka Dariusz Bazaliński: Wybrane aspekty specjalistycznej opieki i miejscowego leczenia rany w chorobie Buergera. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” 22 marzec 2019 katowice
 30. Klaudia Granat, Magdalena Rachwał, Mateusz Skórka Dariusz Bazaliński: Innowacyjne metody oczyszczenia i miejscowego leczenia zakażonej rany kikuta podudzia - studium przypadku. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” 22 marzec 2019 katowice
 31. Patrycja Szwedo, Anna Skwarcan, Dariusz Bazaliński: Wykorzystanie terapii biologicznej w leczeniu ran przewlekłych jako kierunek rozwoju naukowego studentów pielęgniarstwa. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Nauka wciąga” 21 maj 2019 Rzeszów
 32. P. Szwedo, A, Skwarcan, D. Bazaliński: Terapia biologiczna, a jakość życia pacjentów z raną przewlekłą.- wyróżnione. Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5 czerwiec 2019 Rzeszów
 33. K. Granat, M. Rachwał, D. Bazaliński: Efektywność nowoczesnych metod oczyszczania oraz miejscowego leczenia zakażonej rany kikuta podudzia - studium przypadków – I miejsce. Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5 czerwiec 2019 Rzeszów
 34. M. Kołodziej, E. Zebzda, D. Bazaliński: Jak postępować z raną przewlekłą u pacjenta znajdującego się u kresu życia. Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5 czerwiec 2019 Rzeszów
 35. E. Lasek, D. Kardyś, D. Bazaliński: Jakość opieki w zakresie bólu pooperacyjnego chorych leczonych chirurgicznie w obrębie jamy brzusznej. – wyróżnione. Studencka Konferencja Naukowa „neURon” 5 czerwiec 2019 Rzeszów
 36. D. Bazaliński, M. Skórka: Terapia kontrolowanym podciśnieniem (NPWT) w warunkach domowych, zyski i potencjalne straty – doświadczenia własne. XII Międzynarodowe Sympozjum "Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielegniarstwie". 26-27 wrzesień 2019 Rzeszów
 37. A. Krawiec, D. Bazaliński: Miejscowe interwencje w obrębie zakażonej rany owrzodzeniowej podudzia w trakcie leczenia szpiczaka mnogiego – studium przypadku. XII Międzynarodowe Sympozjum "Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielegniarstwie". 26-27 wrzesień 2019 Rzeszów
 38. A. Kawalec, D. Bazaliński, P. Więch: Wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem badania fizykalnego przez studentów pielęgniarstwa – doniesienia wstępne. XII Międzynarodowe Sympozjum "Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielegniarstwie". 26-27 wrzesień 2019 Rzeszów
 39. K. Pelczar, D. Bazaliński: Czy warto stosować NPWT w zarządzaniu raną u kresu życia? – case study. XII Międzynarodowe Sympozjum "Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielegniarstwie". 26-27 wrzesień 2019 Rzeszów
 40. E. Lasek, D. Kardyś, J. Malita, D. Bazaliński: Czynniki warunkujące poczucie obciążenia opiekunów dziecka przewlekle chorego. XII Międzynarodowe Sympozjum "Pielęgniarstwo fundamentem opieki. Innowacyjne rozwiązania w pielegniarstwie". 26-27 wrzesień 2019 Rzeszów